Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

Forskning

Registeret har levert data til flere forskningsprosjekt som nå er i analyse eller publikasjonsfaser. NORIC er bl.a. involvert i et forskningsprosjekt der pasientrapporterte data inngår som en viktig del. Prosjektet omfatter pasienterfaringer når det gjelder kontinuiteten i behandlingskjeden fra innleggelse i sykehus til utskrivelse og tilbakeføring til primærhelsetjenesten. Et aspekt av dette er å se i hvilken grad pasientene følger behandlingsopplegget etter utskrivelse og finne eventuelle årsaker til at dette ikke blir gjort. Samarbeidet har så langt resultert i 4 publiserte artikler.  

Data fra registeret blir også brukt i en studie av overlevelse etter hjerteinfarkt. Studien utgår fra fagrådet for registeret, og to abstrakt er presentert på European Society of Cardiology henholdsvis i august 2019 og august 2020.

Årsrapporter