Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registreringsarbeidet på de ulike sykehusene har i seg selv bidratt til økt bevisstgjøring og fokus på kvaliteten på den utredning og behandling som tilbys de aktuelle pasientgruppene. Resultatformidling tilbake til de enkelte sykehusene har også gjort det mulig å sammenligne lokal klinisk praksis med sykehusene for øvrig. 

På bakgrunn av resultater fra registeret har det blitt identifisert behov for forbedringer på flere områder. Registeret har initiert kvalitetsforbedringsprosjekt ved to av sykehusene: 

  • Ved Haukeland universitetssjukehus ble det igangsatt et prosjekt for å kartlegge faktorer som påvirker ventetiden for pasienter med mistanke om en bestemt type hjerteinfarkt (NSTEMI). Det ble foretatt en gjennomgang av rutiner for henvisning og overflytting av pasienter og interne prioriteringer på avdelingen. Gjennomføring av ulike forbedringstiltak har ført til halvering av ventetiden. Siste året har det imidlertid blitt noe lengre ventetid for pasienter som overflyttes fra andre sykehus og det krever fortsatt innsats for å redusere ventetiden.
     
  • Ved Stavanger universitetssjukehus ble det igangsatt et prosjekt for å finne årsak til lav foreskrivingsfrekvens av anbefalt blodfortynnende behandling til pasienter etter utblokking av kransårene. Prosjektet førte til bedre registreringspraksis og mer presis journaldokumentasjon. Over 95 % av pasientene har nå dokumentert foreskriving av anbefalt blodfortynnende behandling. 
     

Årsrapporter