Norsk ryggmargsskaderegister

Publikasjoner

For pasienter

International Spinal Cord Society

Nedenfor informasjonsmateriell om ryggmargsskade. Det er to serier, en serie for brukere, pasienter og pårørende, og en serie for helsepersonell. Serien er utarbeidet av alle tre ryggmargsskadeavdelinger i samarbeid med Landsforening for Ryggmargsskadde:

Hjemmeside. Landsforeningen for ryggmargsskadde

ABC for deg med ryggmargsskade

ABC om ryggmargsskade for helsepersonell

 

Diverse skjema

Registerbeskrivelse/veileder

Samtykkeskjema

Samtykkeskjema på engelsk

Samtykkeskjema på polsk

Registreringsskjema

Kontrollskjema

Livskvalitetsskjema

Livskvalitetsskjema på engelsk

Livskvalitetsskjema på polsk

Skjema nedre urinveier

Skjema tarmfunksjon

Aktivitet og deltakelse – funksjon

Aktivitet og deltakelse – tilfredshet

Vitenskapelige arbeider

Artikler

Strøm V, Manum G, Leiulfsrud A, Wedege P, Rekand T, Halvorsen A, et al. People with Spinal Cord Injury in Norway. Am J Phys Med Rehabil. 2017;96(2 Suppl 1):S99-S101.

Presentasjoner

12thNordic Spinal Cord Society Gøteborg Sweden NoSCoS 2011. NorSCIR Norwegian Spinal Cord Injury Registry, A national patient registry based on ISCIDS, the International Spinal Cord Injury Data Sets. Presentert av Erik Sigurdsen (tidligere leder for styringsgruppen NorSCIR).

13th Nordic Spinal Cord Society Helsinki, Finland NoSCoS 2013. Developing a National Patient Registry for Spinal Cord Injured individuals, based on the International Spinal Cord Injury Data Sets. Presentert av Annette Halvorsen.

14th Nordic Spinal Cord Society Trondheim, Norway NoSCoS 2015. Establishment of a Nordic spinal cord injury registry. Presentert av Annette Halvorsen og Ann Louise Pettersen.

14th Nordic Spinal Cord Society Trondheim, Norway NoSCoS 2015 Workshop: Medical quality registries. Chair Annette Halvorsen.

REHAB 2016 kongress Trondheim. Norsk ryggmargsskaderegister. Presentert av Annette Halvorsen.

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen Oslo 2016. Prosjekt Etablering av et nordisk ryggmargsskaderegister. Presentert av Annette Halvorsen.

15th Nordic Spinal Cord Society, Linköping, Sweden NoSCoS, 2017. Experiences from the first months in operation of a common SCI Medical Quality Registry for the Nordic Countries. Presentert av Annette Halvorsen.

15th Nordic Spinal Cord Society, Linköping, Sweden NoSCoS, 2017. Results from the Norwegian Spinal Cord Injury Registry (NorSCIR). Presentert av Annette Halvorsen.

Rundebordskonferanse 2017, "Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid".  Nevrologisk klassifikasjon av en ryggmargsskade». Kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av Norsk Ryggmargskaderegister. Presentert av Annette Halvorsen.

 Landskonferansen for Ryggmargsskadde 2017, Stavanger. Norsk Ryggmargsskaderegister.

Nordic review group on highly-specialized treatment 2017,Gardermoen. A common spinal cord injury medical quality registry for the Nordic countries, “The challenges and opportunities”. Presentert av Annette Halvorsen og Ann Louise Pettersen.

Postere

NorSCIR representert i Canada

53rd International Spinal Cord Society ISCoS Annual Scientific Meeting Montreal, Canada 2015. The Norwegian Spinal Cord Injury Registry, Results from 2011-2013.

55rd International Spinal Cord Society ISCoS Annual Scientific Meeting Vienna, Austria 2016. A common SCI Medical Quality Registry for the Nordic Countries, The challenges and opportunities.

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen Bergen 2012. Norsk Ryggmargsskaderegister NorSCIR (Norwegian Spinal Cord Injury Registry).

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen Oslo 2016. Establishment of a Nordic spinal cord injury registry, NordicSCIR.

Utdanning av doktorgradsstipendiat

Det er søkt om forskningsmidler til et PhD prosjekt, hvor registerdata er planlagt brukt.

Ikke vitenskapelige publikasjoner

Kronikk i Dagens Medisin September 2016: Verdens Ryggmargsskadedag. Skrevet av Annette Halvorsen og Ann Louise Pettersen.

Rapport Norden «Nordiske velfærdsalliancer» Erfaringer fra samarbeid om holdbar nordisk velfærd. Nordisk ministerråd 2016.