Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

Forskning

NorVas har først i 2018 fått overført data (som gjør at vi kan presentere resultater av det som har vært registrert i GTI i 2017). Det har derfor ikke vært mulig å starte noen forskningsprosjekter på data fra NorVas hittil. 

Årsrapporter