Resultater fra medisinske kvalitetsregistre
Resultater
 • 67
  Kvalitetsindikatorer
 • 53
  Kvalitetsregistre
 • 138
  Forskningsartikler
 • 47
  Sykehus
 • 43
  Bidrag til kvalitetsforbedring