Resultater fra medisinske kvalitetsregistre
Resultater
 • 110
  Kvalitetsindikatorer
 • 51
  Kvalitetsregistre
 • 138
  Forskningsartikler
 • 51
  Sykehus
 • 43
  Bidrag til kvalitetsforbedring