Resultater

Aktuelt fra årets resultater

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet arrangementet.

Publisering av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner arrangementet.

Nedgang i cerebral parese i Norge

Både forekomst og alvorlighetsgrad av cerebral parese (CP) har gått betydelig ned de siste 20 årene. Årsaken er antagelig fremskritt innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og i behandling av syke nyfødte.

Alle resultater – velg sykdomsområde