Resultater

Aktuelt fra årets resultater

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet arrangementet.

Gikk du glipp av presentasjonen av nye resultater?

Her finner du videoklipp av alle presentasjoner fra publiseringen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre mandag 13.november.

Kreftkirurgi blir stadig mer sentralisert

De nye årsrapportene fra kvalitetsregistrene for kreft, viser at trenden fra de siste årene fortsetter; kreftpasienter får tilbud om sentralisert behandling, ved sykehus som har spesialisering og rutine på akkurat deres kreftform.

Alle resultater – velg sykdomsområde