Velg sykehus

Her får du en samlet oversikt over kvalitetsindikatorer fra medisinske kvalitetsregistre tilknyttet hver helseregion, helseforetak og hvert enkelt sykehus. I tillegg til å se alle kvalitetsindikatorer for hvert enkelt sykehus kan du sortere på ulike fagområder og ett eller flere kvalitetsregistre. Visningen gir god oversikt over kvalitetsindikatorer og måloppnåelse for sykehusene. For mer detaljerte resultater anbefales det å gå inn på det enkelte registers egne resultatsider.