Servicemiljøet i regionene

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har regionale enheter i de fire helseregionene i Norge.