Standardisering av resultater til offentliggjøring

Standardisering av figurer og tabeller for publisering av resultater fra medisinske kvalitetsregistre på nett.

Den årlige publiseringen av resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene etterstreber en standardisering av figurer og tabeller for å skape en mer enhetlig fremstilling og et bedre totalinntrykk. Det er i den forbindelse utarbeidet et dokument, som drøfter informasjonsformidling generelt og gir en detaljert beskrivelse av hvordan resultatene fra kvalitetsregistrene bør presenteres ifm. offentliggjøringen.

Nedenfor kan du laste ned standardiseringsdokumentet, en oppsummering av dette dokumentet og et notat om formidling av usikkerhet. Lenkene under gir supplerende informasjon om grafiske grunnprinsipper, formidling av usikkerhet, utseende på tabeller og eksempel på R-kode.

Andre relevante lenker:

Grafiske grunnprinsipper
Om tabeller
Communicating uncertainty and change
Eksempel på R-kode