Statusrapport

Statusrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre publiseres årlig fra Nasjonalt servicemiljø.

I de medisinske kvalitetsregistrene legges det hver dag ned en betydelig innsats blant annet i arbeid med å øke registrenes datakvalitet og styrke arbeidet med klinisk kvalitetsforbedring i sykehusene.

Statusrapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i året som er gått.