Arrangement

Image
Gikk du glipp av webinaret i forbindelse med presentasjon av resultater fra medisinske kvalitetsregistre? Her kan du se sendingen når du vil.
Nasjonalt servicemiljø inviterer til webinar tirsdag 27.oktober klokken 13.00, i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Image
Delta på webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i dag klokken 13.00

Image
Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 13. - 15. oktober 2020.
Helsedataprogrammet arrangerer et webinar om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre på Helseanalyseplattformen i august og september.
Image
Banner - utsatt til høsten 2021
Som følge av koronasituasjonen utsettes Helse- og kvalitetsregisterkonferansen. Nye datoer for konferansen er 15.-16.november 2021.
Image
Konferansen er inntil videre utsatt på grunn av Koronautbruddet.
Image
Økt bruk av pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre og i klinisk praksis setter krav til kompetanse på denne type data. Om du har behov for å bli oppdatert på hva som skjer innen fagfeltet kan vi særlig anbefale to konferanser som avholdes i 2020.
Image
Kurset er utsatt inntil videre på grunn av situasjonen med Koronavirus. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.
Kurset er utsatt inntil videre på grunn av situasjonen med Koronavirus. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.