Arrangement

Image
Mandag 18.januar ble Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester lansert under et webinar arrangert av SKDE. Hele webinaret er tilgjengelig som opptak for de som ønsker å se det.
Image
Gikk du glipp av webinaret i forbindelse med presentasjon av resultater fra medisinske kvalitetsregistre? Her kan du se sendingen når du vil.
Nasjonalt servicemiljø inviterer til webinar tirsdag 27.oktober klokken 13.00, i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Image
Delta på webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i dag klokken 13.00

Image
Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 13. - 15. oktober 2020.
Helsedataprogrammet arrangerer et webinar om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre på Helseanalyseplattformen i august og september.
Image
Banner - utsatt til høsten 2021
Som følge av koronasituasjonen utsettes Helse- og kvalitetsregisterkonferansen. Nye datoer for konferansen er 15.-16.november 2021.
Image
Konferansen er inntil videre utsatt på grunn av Koronautbruddet.
Image
Økt bruk av pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre og i klinisk praksis setter krav til kompetanse på denne type data. Om du har behov for å bli oppdatert på hva som skjer innen fagfeltet kan vi særlig anbefale to konferanser som avholdes i 2020.
Image
Kurset er utsatt inntil videre på grunn av situasjonen med Koronavirus. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.