Arrangement

Helsedataprogrammet arrangerer et webinar om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre på Helseanalyseplattformen i august og september.
Image
Banner - utsatt til høsten 2021
Som følge av koronasituasjonen utsettes Helse- og kvalitetsregisterkonferansen. Nye datoer for konferansen er 15.-16.november 2021.
Image
Konferansen er inntil videre utsatt på grunn av Koronautbruddet.
Image
Økt bruk av pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre og i klinisk praksis setter krav til kompetanse på denne type data. Om du har behov for å bli oppdatert på hva som skjer innen fagfeltet kan vi særlig anbefale to konferanser som avholdes i 2020.
Image
Kurset er utsatt inntil videre på grunn av situasjonen med Koronavirus. Vi kommer tilbake med mer informasjon.Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.
Kurset er utsatt inntil videre på grunn av situasjonen med Koronavirus. Vi kommer tilbake med mer informasjon.Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.
Image
Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har holdt seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd. Her finner du alle presentasjonene.
Image
Streaming av resultater (Colourbox)
Mandag 30.september ble det presentert nye resultater fra de medisinske kvalitetsregistre. Helseminister Bent Høie holder åpningsinnlegg. Se video av arrangementet her.
Image
Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar i Oslo 11. november 2019.
Nasjonalt servicesenter for medisinske kvalitetsregistre inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar i Oslo mandag 11. november 2019.