Nyhet

Image
Illustrasjonsbilde: Shutterstock
Nasjonalt kvalitetsregister for hiv (NORHIV) har fått godkjenning som medisinsk kvalitetsregister med nasjonal status av Helsedirektoratet.
Image
HKK foredragsholdre
Den 15. november starter dagen med sesjon – BEHOV FOR HELSEDATA UNDER PANDEMIEN – med følgende foredrag:
Image
Et blikk ut
Under siste sesjon – ET BLIKK UT - vil Ronan Lyons, Professor of Public Health, Swansea University and Health Data Research UK, holde sitt foredrag: Re-invigorating health registries during COVID for rapid policy analyses.
Image
Shutterstock
Bli med på webinar mandag 18. oktober når Nasjonalt servicemiljø presenterer nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.
Image
Konf3
Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2021 arrangeres 15. og 16. november i Oslo på Clarion Hotel The Hub! Konferansen er et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre.
Image
Shutterstock
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner i Oslo 8. november 2021.
Image
Shutterstock
SKDE og flere andre aktører reagerer på Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å ta betalt for tilgang til helsedata.
Image
Shutterstock
Forslag til forskrift om en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) er på høring med høringsfrist 13. august 2021.
Image
Shutterstock
MS-registeret har åpnet for å formidle deltakelse i studier til de registrerte i databasen, og fikk 1000 studiedeltakere på under ett døgn.
Image
Colourbox
Tiden frem mot sommerferien har i år vært mer hektisk enn tidligere for alle som jobber med kvalitetsregistre.