Nyhet

Image
bildedweb
Høstens store arrangement 25.—26. oktober på The Hub i Oslo nærmer seg, og programmet er nå oppdatert med spennende og interessante presentasjoner og foredragsholdere.
Image
colorbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Hvert år gir psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) helsehjelp til 53 000 pasienter, noe som utgjør cirka fem prosent av barnebefolkningen. Likevel er det mye vi ikke vet om kvaliteten på tilbudet de mottar.
Image
colourbox
Med de nye registrene er hele aldersspennet fra barn til alderdom dekket når det gjelder psykisk helse. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

På under to år har antall nasjonale, medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling økt fra to til seks. Det er Mental Helse glad for.
Image
Bergen
Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerer i samarbeid med LIVSFORSK nettverkssamlingen LIVSFORSK 2023.
Image
Bergen
Det ble en vellykket PROM-konferanse med over 100 deltakere. Konferansen hadde fokus på hvordan pasientrapporterte data kan gi bedre helsetjenester. For presentasjoner, se under de respektive foredragsholderne.
Image
HKK21
Vi har gleden av å fortelle at konferansen i år arrangeres 25. og 26. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Prosjekt: Økt kvalitet i monitorering av sykdomsutvikling og behandlingseffekt ved Multippel sklerose.
Norsk Multippel sklerose register og biobank
Image
Shutterstock
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål. Søknadsfristen er 01.09.2023 for begge prosjektene.
Image
Shutterst. Eldre par
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner.
Image
Heidi registerkurs
Det var mange som ønsket å lære mer om hvordan data fra kvalitetsregistre kan brukes i forskning.