Nyhet

Image
Helsedataprogrammet arrangerer et webinar om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre på Helseanalyseplattformen i august og september.
Image
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Det corona-spesifikke instrumentet «The Fear of covid-19 Scale» er oversatt til norsk og snart tilgjengelig for bruk i medisinske kvalitetsregistre.
Image
Ryggmargsskadepopulasjonen består av en liten gruppe pasienter med kompliserte og sammensatte utfall. For å få økt kunnskap om pasientgruppen har det medisinske kvalitetsregisteret Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) bidratt til å opprette et nordisk register.
Image
Fagsenter for pasientrapporterte data lyser ut midlar til elektronisk innhenting av pasientrapporterte data i dei nasjonale kvalitetsregistra.
Image
Illustrasjonsfoto: Colourbox
I slutten av mars startet norske sykehus registrering til Norsk pandemiregister slik at man kan følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19.

Image
I Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser ble det i 2019 utført ni individbaserte dekningsgradsanalyser, tre tellinger der frekvenser ble sammenlignet på tvers av registre, samt to utleveringer av anonym statistikk.