Nyhet

Image
Colourbox
Tiden frem mot sommerferien har i år vært mer hektisk enn tidligere for alle som jobber med kvalitetsregistre.
Image
Shutterstock
Strategisk handlingsplan gir retning for arbeidet i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.
Image
Shutterstock
Den 7. PROM-konferansen ble i 2021 heildigital. Over 160 personar var påmeldt, noe som er ny rekord.
Image
Data
Kvalitetsregistre kan nå søke om prosjektmidler for arbeid med metadata og dataprodukt.Dette er andre søknadsrunde på disse midlene med søknadsfrist 1. september.
Er variablene i Norsk hjertesviktregister pålitelige - en studie på samsvar mellom registratorer
Image
Fagsenter for pasientrapporterte data lyser ut midlar til elektronisk innhenting av pasientrapporterte data i dei nasjonale kvalitetsregistra.
Image
Konf21
Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2021 arrangeres 15. - 16. november i Oslo på Clarion Hotel The Hub!
Image
Shutterstock
Faggruppen for kvalitetsforbedring i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte et halvdags seminar om kvalitetsforbedring 28. mai 2021. Seminaret var digitalt, og hadde 61 deltagere som i hovedsak representerte medisinske kvalitetsregistre, kliniske fagmiljø, kompetansetjenester og servicemiljøet i regionene.
Image
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål.