Nyhet

Image
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål.
Prosjekt av: Norsk karkirurgisk register
Prosjekt av: Norsk øre-nese-halsregister - Tonsilleregisteret
Image
Årsrapporten omhandler aktivitet i servicemiljøet i 2020, og omfatter rapportering på prosjekter, finansiering og arbeid innen feltets viktigste satsingsområder.
Image
For første gang ble Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sitt seminar for pasient- og brukerrepresentanter gjennomført digitalt. Her finner du alle presentasjonene.
Prosjekt av: Norsk øre-nese-halsregister - Tonsilleregister
Prosjekt av: Norsk Intensivregister