Nyhet

Image
Randi
Det var stort oppmøte og god stemning da servicemiljøene for medisinske kvalitetsregistre møttes for første gang siden 2019.
Image
vurdering

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.
Image
Bilde Randi
Registrene skal sørge for at pasienter med ALS, alvorlige primære hodepiner og barn med hørselstap skal få faglig tilfredsstillende og likeverdig behandling uansett bosted og sosial status.
Prosjekt: Øking av andel deltakere i NorKog utredet med Nevropsykiatrisk Intervjuguide Questionnaire – NPI-Q
- Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog
Image
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.
NorCP har hatt stor nytteverdi av sitt kvalitetsforbedringsprosjekt. Blant annet bidro det til at flere barn med cerebral parese fikk tilbud om kognitiv utredning, forteller Guro L. Andersen i denne artikkelen.
Prosjekt: Sementert fiksering av hofteleddsprotese for eldre pasienter
- Nasjonalt register for Leddproteser og Nasjonalt hoftebruddregister
Image
Bergen
Det ble en vellykket konferanse som hadde fokus på hvordan pasientrapporterte data kan brukes i klinisk praksis.
Image
Det er fortsatt mulig for kvalitetsregistre å søke om prosjektmidler for arbeid med metadata og dataprodukt ut år 2023.
Image
HTkonf22
Vi ser frem til å møte deg til fysisk konferanse 18. og 19. oktober i Tromsø!
Image
Nasjonal status
Norsk Brannskaderegister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter med brannskader. ECT er en del av norsk psykiatrisk behandling og ECT-registeret skal kartlegge effekt, bivirkninger og egenopplevelse av å motta behandlingen.