Nyhet

Ballongkateter ved hjertestans.
Norsk hjertesviktregister inkluderer alle pasienter som blir henvist til en hjertesviktpoliklinikk i Norge.
Regionale forskjeller i behandling av akutt hjerteinfarkt 2013-2018.
Flere artikler utgår fra resultater i registeret. En av disse handler om sykehusenekartlegger undertriagering av traumepasienter.
Prosjekt: Økt andel barn med cerebral parese som tilbys kognitiv utredning- Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN)
Prosjekt: Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom ved bruk av eksisterende ressurser i avdelingene- Barnediabetesregistret (BDR)
Prosjekt: Oppfølging etter fedmekirurgi - korleis auke talet på pasientar som blir kontrollert 1 år og 2 år etter operasjon?-Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N)
Prosjekt: Opning av tette hjerteårer innan anbefalt tid i møre og romsdal– Klinikk for medisin og rehabilitering Helse Møre og Romsdal HF (data fra Norsk hjerneslagregister)
Prosjekt: Forebygging av senkomplikasjoner ved å redusere hba1c hoshøyrisikopasienter, ved hjelp av eksisterende ressurser i avdelingen- Norsk diabetesregister for voksne
Prosjekt: Bedre kvalitet på slagenhetsbehandling-Norsk Hjerneslagregister