Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018: Påmeldingen er åpnet

Påmeldingen til Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 er åpnet! Konferansen vil foregå i Tromsø 20.-21.mars 2018.

Det er ikke avklart når det vil bli aktuelt å godkjenne nye søknader om nasjonal status.

Behandler ikke søknader om nasjonal status

Inntil videre vil ikke det ikke gis nasjonal status til kvalitetsregistre som søker om dette. Bakgrunnen er at systemet for faglig og økonomisk styring av kvalitetsregisterfeltet er under utredning

Meld deg på kurs i analyse av registerdata

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Status for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har gitt ut en statusrapport for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.