Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Rusregisteret (KVARUS) offisielt åpnet

Kvalitetsregisteret for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler ble mandag offisielt åpnet med helseminister Bent Høie tilstede. Det nye registeret vil gi økt kunnskap om hva som virker innen rusbehandling, slik at rusavhengige kan få bedre behandling.

Datakvalitet og validering – hva må til? Presentasjoner fra kurset

Kurset ble avholdt 29. januar med over 50 deltakere, og lenker til foredragene finner du i program nedenfor.

Tre registre har mistet nasjonal status

Etter anbefaling fra Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre har Helsedirektoratet besluttet at tre kvalitetsregistre mister sin status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Prioriterte fagområder for nye registre

De regionale helseforetakene fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lage en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre.