Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Helseminister Bent Høie. Foto: John Andreas Poulsson

Presentasjon av nye resultater

14. november i år presenteres nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseminister Bent Høie kommer for å åpne arrangementet.

Det er cirka 8000 pasienter i Norge med Parkinson. Foto: Colourbox

Tre nye kvalitetsregistre med nasjonal status

Norsk vaskulittregister (NorVas), Norsk Parkinsonregister og Tonsilleregisteret er godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det betyr at det nå er 54 kvalitetsregistre som har nasjonal status.

Endring i Helsedirektoratets veileder for kvalitetsregistre

Helsedirektoratet har endret veilederen for medisinske kvalitetsregistre. Endringen innebærer at registre som ikke oppfyller kravene kan miste sin nasjonale status.

Gode helseregistre - bedre helse

Statuskartleggingen av helseregistrene er klar

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har Folkehelseinstituttet har hatt ansvaret for å utarbeide en statuskartlegging av helseregistrene til arbeidet med ny felles handlingsplan. Denne rapporten er nå klar.

Nasjonale satsninger

Valideringshåndbok

Servicemiljøet har utarbeidet en nettbasert håndbok for validering av medisinske kvalitetsregistre.

Pasientmedvirkning

Pasientens og brukerens rolle i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre.