Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Fagsenteret for pasientrapporterte data på nett

Fagsenterets hovedoppgave er å veilede kvalitetsregistrene i bruk og analyse av pasientrapporterte data (PROM). Nå finner du nyttig informasjon om Fagsenteret, lenker til aktuelle skjema og forskning inne på www.kvalitetsregistre.no - hvor senteret nå har fått egne nettsider.

Nytt helseatlas med bakgrunn i Norsk nyfødtintensivregister

Nytt helseatlas med bakgrunn i Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

Fredag 13.desember lanseres Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas på www.helseatlas.no. Det nye atlaset er det første som er basert på tall fra et kvalitetsregister.

Reidar Kvåle, Norsk intensivregister

Gikk du glipp av presentasjonen av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre?

Nå kan du se video av alle innlegg og presentasjoner fra årets presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre.

Bent Høie, 14.november 2016

Nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre er nå tilgjengelige

I dag ble nye resultater fra 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre publisert på www.kvalitetsregistre.no/resultater. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener registrene bidrar til regjeringens mål om trygge sykehus over hele landet.

Nasjonale satsninger

Valideringshåndbok

Servicemiljøet har utarbeidet en nettbasert håndbok for validering av medisinske kvalitetsregistre.

Pasientmedvirkning

Pasientens og brukerens rolle i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre.