Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Meld deg på Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2018

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et viktig møtested for alle med interesse for helseregistre. Lenke til påmelding, foreløpig program og invitasjon til posterutstilling finner du her.

Ny vurdering av kvalitetsregistrene

Ekspertgruppens årlige vurdering av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er klar. Her finner du oppsummering av stadieinndelingen og lenke til fullstendig rapport.

Det er ikke avklart når det vil bli aktuelt å godkjenne nye søknader om nasjonal status.

Behandler ikke søknader om nasjonal status

Inntil videre vil ikke det ikke gis nasjonal status til kvalitetsregistre som søker om dette. Bakgrunnen er at systemet for faglig og økonomisk styring av kvalitetsregisterfeltet er under utredning

Meld deg på kurs i analyse av registerdata

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.