Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Hvilke sykehus registrerer dit de skal?

Årets tilslutningsrapport med oversikt over hvilke sykehus som aktivt registrerer inn i nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er klar.

Bent Høie, 14.november 2016

Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseministeren kommer for å åpne arrangementet.

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018

Da er sted og dato for Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 klart. Konferansen vil foregå i Tromsø 20.-21.mars 2018. Sett av datoene!

Mer publikumsvennlige resultatsider

Fire nasjonale kvalitetsregistre deltar i et nytt prosjekt med mål om å gjøre resultatsidene mer publikumsvennlige.