Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Colourbox

Ekspertgruppens vurdering av kvalitetsregistrene

Rapport: En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i årsrapport. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.

Colourbox

Pasienter og brukere inviteres til seminar i Oslo 8.mars

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer ulike pasient- og brukerorganisasjoner til dialog/diskusjon/seminar om hvor vi mangler kunnskap om kvalitet i helsetjenesten.

Colourbox

Oversikt over sykehus som registrerer til medisinske kvalitetsregistre

Rapport: Nasjonalt servicemiljø har laget en rapport som gir oversikt over hvilke sykehus som skal registrere inn i de ulike registrene, og hvilke av sykehusene som aktivt registrerer dit de skal.

Colourbox

Rundebordskonferanse for kvalitetsregistrene 23. mars

Det arrangeres Rundebordskonferanse for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre 23. mars 2017 Gardermoen kl. 09.30-15.00 Tema er «Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid».