Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norsk pandemiregister opprettet og i drift i rekordfart

I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser - årsrapport 2019

I Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser ble det i 2019 utført ni individbaserte dekningsgradsanalyser, tre tellinger der frekvenser ble sammenlignet på tvers av registre, samt to utleveringer av anonym statistikk.

Utsatt søknadsfrist for prosjektmidler

På grunn av situasjonen med Koronaviruset utsetter Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE søknadsfristen for utlyste midler til prosjekter til pasientrettet kvalitetsforbedring og høy datakvalitet.

Elektronisk innhenting av pasientrapporterte data

I Dagens Medisin (4/2020) ble det stilt spørsmål om ikke pasientopplevelser i større grad bør hentes inn i norsk helsevesen. I Dagens Medisin (5/2020) gis to artikkelsvar fra henholdsvis Norsk Nakke- og ryggregister og Fagsenter for pasientrapporterte data som du kan lese her.