Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 streames live

Flere enn 450 deltakere har meldt seg på Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 i Tromsø 20.-21.mars. For de som ikke har mulighet til å delta vil de fleste av foredragene streames live på nett.

Colourbox

Satser stort på digital presentasjon av resultater fra registrene

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har satt i gang et større prosjekt med mål om å digitalisere presentasjonen av resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene.

Ønsker du å drive kvalitetsforbedringsarbeid? Søk prosjektmidler nå

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter.

Sliter du med lav dekningsgrad og vil gjøre noe med det?

Nå oppfordrer servicemiljøet nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke dekningsgraden i registeret.