Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

De to ridderne sammen med leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Ove Furnes.

Utnevnes til riddere for sin innsats innen ortopedi

Hans Majestet Kongen har utnevnt professor og overlege Lars Birger Engesæter og professor og overlege Leif Ivar Havelin til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet arrangementet.

Publisering av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner arrangementet.

Colourbox

Rundebordskonferanse for medisinske kvalitetsregistre

Påmeldingsfrist 12.september! Årets rundebordskonferanse for nasjonale medisinske kvalitetsregistre arrangeres 16.oktober 2018. Tema for konferansen er forbedringsmetodikk og gruppedynamikk i kvalitetsforbedringsarbeid. 

Overgang til interaktiv presentasjon av resultater

For å forenkle registrenes publisering av resultater på nett jobbes det med en interaktiv resultatportal for alle registre.