Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Nysgjerrig på alt servicemiljøet jobber med?

Årsrapporten for virksomheten til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i 2017 er publisert. Lenke til årsrapporten finner du her!

Nedgang i cerebral parese i Norge

Både forekomst og alvorlighetsgrad av cerebral parese (CP) har gått betydelig ned de siste 20 årene. Årsaken er antagelig fremskritt innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og i behandling av syke nyfødte.

Dr Caroline Terwee fra Nederland var hovedforeleser på PROM-konferansen.

Inspirerende PROM-konferanse i Bergen

PROM-konferansen i Bergen i slutten av mai bød på mange gode innlegg fra de ulike foredragsholderne. Fokus for konferansen var pasientrapporterte data (PROM) - analyse og bruk i medisinske kvalitetsregistre og i klinisk praksis Gikk du glipp av konferansen finner du alle presentasjoner her.

Colourbox

Rundebordskonferanse for medisinske kvalitetsregistre

16.oktober 2018 arrangeres årets rundebordskonferanse for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Tema for konferansen er forbedringsmetodikk og gruppedynamikk i kvalitetsforbedringsarbeid.