Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Spørreskjemaet "Frykt for covid-19" er klar for bruk

Det korona-spesifikke instrumentet "The Fear of covid-19 Scale" er nå oversatt og validert på norsk og tilgjengelig for bruk i medisinske kvalitetsregistre.

Kurs Analyse av registerdata i forskning 2021

Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 20. - 22. april 2021.

Statusrapport 2020 for medisinske kvalitetsregistre

Ny Statusrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre er publisert. Rapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2020.

Webinar: Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester

Mandag 18.januar ble Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester lansert under et webinar arrangert av SKDE. Hele webinaret er tilgjengelig som opptak for de som ønsker å se det.