Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Nasjonalt servicemiljø region nord søker rådgiver

Stilling ledig som rådgiver

Nasjonalt servicemiljø søker rådgiver i ett års vikariat.

Registerbestilling til publiseringen av resultater 2016

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal årlig publisere resultater på nettstedet kvalitetsregistre.no. Her følger en registerbestilling.

Årsrapportmal og veileder til stadieinndeling

Her finner du årsrapportmalen for rapporteringsåret 2015, og veileder til stadieinndelingssystemet. Begge skal være en hjelp ved utarbeidelse av årsrapport.

Nyhetsbrev fra region vest

Her kommer nyhetsbrev nr. 2 i 2016 (årgang 8) fra Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest.

Nasjonale satsninger

Valideringshåndbok

Servicemiljøet har utarbeidet en nettbasert håndbok for validering av medisinske kvalitetsregistre.

Pasientmedvirkning

Pasientens og brukerens rolle i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre.