Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

14.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseminister Bent Høie åpner arrangementet.

Nasjonal strategi: Slik skal vi jobbe med kvalitetsregistrene fremover

Interregional styringsgruppe har utarbeidet en nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre fra 2016 til 2020.

Tre nye kvalitetsregistre med nasjonal status

Norsk vaskulittregister (NorVas), Norsk Parkinsonregister og Tonsilleregisteret er godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det betyr at det nå er 54 kvalitetsregistre som har nasjonal status.

Endring i Helsedirektoratets veileder for kvalitetsregistre

Helsedirektoratet har endret veilederen for medisinske kvalitetsregistre. Endringen innebærer at registre som ikke oppfyller kravene kan miste sin nasjonale status.

Nasjonale satsninger

Valideringshåndbok

Servicemiljøet har utarbeidet en nettbasert håndbok for validering av medisinske kvalitetsregistre.

Pasientmedvirkning

Pasientens og brukerens rolle i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre.