Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Eksempler på nye databehandleravtaler

Her finner du nyttige tips for deg som skal oppdatere eller inngå nye databehandleravtaler for registeret.

Servicemiljøets egen årsrapport er klar

Hvis du er nysgjerrig på hva vi i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har gjort i løpet av det siste året, kan du lese årsrapporten vår her.

Revidert stadieinndelingssystem fra 2019

Fra 2019 er det endringer i stadieinndelingssystemet for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det reviderte stadieinndelingssystemet vil få konsekvenser for registrenes arbeid allerede i 2019, men vil ikke påvirke årsrapportmalen før neste år.

Presentasjoner: Kurs i analyse av registerdata 24. - 26. april 2019

Her finner du presentasjoner fra forelesningene fra kurset "Analyse av registerdata" som foregår i Tromsø 24.-26. april. Presentasjoner legges ut som lenker i timeplanen etter hvert som vi får tilgang til de.