Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet arrangementet.

Publisering av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner arrangementet.

Colourbox

Rundebordskonferanse for medisinske kvalitetsregistre

Påmeldingsfrist 12.september! Årets rundebordskonferanse for nasjonale medisinske kvalitetsregistre arrangeres 16.oktober 2018. Tema for konferansen er forbedringsmetodikk og gruppedynamikk i kvalitetsforbedringsarbeid. 

Overgang til interaktiv presentasjon av resultater

For å forenkle registrenes publisering av resultater på nett jobbes det med en interaktiv resultatportal for alle registre.

Årsrapportmalen for 2017 er klar

Her finner du årsrapportmalen for rapporteringsåret 2017, og veileder til stadieinndelingssystemet. Begge skal være en hjelp ved utarbeidelse av årsrapport.