Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Meld deg på workshop: Analyser og resultatutvikling fra registerdata

I løpet av første halvår 2017 arrangerer Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre heldags arbeidsmøter med tema analyser og resultatutvikling fra registerdata.

Irene Kingswick

Stort engasjement fra brukerorganisasjonene

Onsdag 8.mars møttes rundt 80 representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner, nasjonale kvalitetsregistre og helsemyndigheter for å diskutere om det er behov for flere medisinske kvalitetsregistre i den norske helsetjenesten.

Colourbox

Ekspertgruppens vurdering av kvalitetsregistrene

Rapport: En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i årsrapport. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.

Colourbox

Oversikt over sykehus som registrerer til medisinske kvalitetsregistre

Rapport: Nasjonalt servicemiljø har laget en rapport som gir oversikt over hvilke sykehus som skal registrere inn i de ulike registrene, og hvilke av sykehusene som aktivt registrerer dit de skal.