Kvalitet i helsetjenesten

Medisinske kvalitetsregistre har informasjon om
behandlingskvalitet som kan bidra til å forbedre helsetjenesten.
For å gjøre det enkelt har vi samlet relevante resultater fra
nasjonale medisinske kvalitetsregistre på ett sted.