Årsrapporter

Her finner du oversikt over alle årsrapporter fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre fordelt på år.

2017

Årsrapporter

Norsk hjerneslagregister (1.78 MB)

Norsk hjerteinfarktregister

Norsk karkirurgisk register -NORKAR

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk pacemaker- og ICD-register

Norsk hjertesviktregister

Norsk register for invasiv kardiologi

Norsk hjertestansregister

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft (NPPC)

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

Nasjonalt register for KOLS

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 

Norsk diabetesregister for voksne

Cerebral pareseregisteret i Norge

Norsk MS-register og biobank

Norsk Parkinsonregister og biobank

NorKog

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Nasjonalt register for leddproteser

Nasjonalt hoftebruddregister

Nasjonalt korsbåndregister

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Nasjonalt barnehofteregister

Norsk register for analinkontinens

Gastronet

Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER)

Norsk kvinnelig inkontinensregister

Norsk nyreregister

Norsk intensivregister

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK)

Nasjonalt traumeregister

Norsk nakke- og ryggregister 

Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR)

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HISREG)

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NORSPIS)

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Norsk porfyriregister

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

2016

Årsrapporter

Norsk hjerneslagregister

Norsk hjerteinfarktregister

Norsk karkirurgisk register -NORKAR

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk pacemaker- og ICD-register

Norsk hjertesviktregister

Norsk register for invasiv kardiologi

Norsk hjertestansregister

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft (NPPC)

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier

Nasjonalt register for KOLS

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 

Norsk diabetesregister for voksne

Cerebral pareseregisteret i Norge

Norsk MS-register og biobank

Norsk Parkinsonregister og biobank

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

NorKog

Nasjonalt register for leddproteser

Nasjonalt hoftebruddregister

Nasjonalt korsbåndregister

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Norsk nakke- og ryggregister 

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

Nasjonalt barnehofteregister

Gastronet

Norsk register for analinkontinens

Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER)

Norsk kvinnelig inkontinensregister

Norsk nyre register

Norsk intensivregister

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK)

Nasjonalt traumeregister

Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR)

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HISREG)

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Norsk porfyriregister

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NORSPIS)

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

2015

Årsrapporter

Norsk hjerneslagregister

Norsk hjerteinfarktregister

Norsk karkirurgisk register -NORKAR

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk pacemaker- og ICD-register

Norsk hjertesviktregister

Norsk register for invasiv kardiologi

Norsk hjertestansregister

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft (NPPC)

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier

Nasjonalt register for KOLS

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 

Norsk diabetesregister for voksne

Cerebral pareseregisteret i Norge

Norsk MS-register og biobank

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

NorKog

Nasjonalt register for leddproteser

Nasjonalt hoftebruddregister

Nasjonalt korsbåndregister

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Norsk nakke- og ryggregister 

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

Nasjonalt barnehofteregister

Gastronet

Norsk register for analinkontinens

Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER)

Norsk kvinnelig inkontinensregister

Norsk nyre register

Norsk intensivregister

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK)

Nasjonalt traumeregister

Norsk kvalitetsregister for HIV

Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR)

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HISREG)

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Norsk porfyriregister

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NORSPIS)