Kontakt Nasjonalt servicemiljø

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av en sentral enhet ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, regionale enheter i alle de fire helseregionene og Fagsenter for pasientrapporterte data.

Nasjonalt servicemiljø SKDE
Eva Stensland

Eva Stensland

Leder, Nasjonalt servicemiljø
92836036
Philip Skau

Philip Skau

Nestleder, Servicemiljøet SKDE
99572661
Marianne Nicolaisen

Marianne Nicolaisen

Seniorrådgiver
91365951
Are Edvardsen

Are Edvardsen

Spesialrådgiver
92299632
Lena Ringstad Olsen

Lena Ringstad Olsen

Statistiker
98891386

Nina Berg

Rådgiver/prosjektleder metadatautvikling
99488932

Yohannes Tesfay

Rådgiver
93853190
Heidi Talsethagen

Heidi Talsethagen

Seniorrådgiver/jurist
97028297

Randi Solhaug

Kommunikasjonsrådgiver
90570957

Kontakt
Telefon: 77 75 58 00 
E-post: servicemiljoet@skde.no

Besøksadresse
SKDE Senter for klinisk evaluering og dokumentasjon
Helse Nord RHF
Sykehusveien 23, 3. etasje
9019 Tromsø


Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Nord tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Det regionale servicemiljøet i Helse Nord er organisert under Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), og har ansvar for oppfølging av registrene i regionen.

Kontakt
Telefon: 77 75 58 00 
E-post: servicemiljoet@skde.no 

Besøksadresse
SKDE Senter for klinisk evaluering og dokumentasjon
Helse Nord RHF
Sykehusveien 23, 3. etasje
9019 Tromsø


Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Nasjonalt servicemiljø i region helse Midt er organisert som en fag- og serviceenhet ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital.

Kontakt
E-post: kvalitetsregistre@helse-midt.no

Besøksadresse
Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet Olav Kyrres gate 9
7030 Trondheim


Region Helse Vest
Kari Guldbrandsøy

Kari Guldbrandsøy

Leder, region Vest
40225558

Eirik Kvam Goksøyr

Rådgiver
95069914

Ingrun Terjesdotter Miljeteig

Rådgiver
55975556

Stian Tufte Veisene

Rådgiver
55975450
Marie Wåtevik

Marie Wåtevik

Rådgiver
92424066
Bernt Olav Økland

Bernt Olav Økland

Spesialrådgiver
40013337

Sigrid Justad Ravnsborg

Rådgiver
55970798

Endre Kvåle Evjen

Rådgiver
55975556

Karl Ove Hufthammer

Statistiker
90915386

Bodil Lekve

Utvikler / forvalter, HV IKT
48187707

Marianne Warholm

Utvikler / forvalter, HV IKT
98257966

Kristin Farestvedt

Leder Seksjon styringsdata, Helse Vest IKT
95816612

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Servicemiljøet består av Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest og medarbeidere i Helse Vest IKT. Fagsenteret er lokalisert til Seksjon for Forskning og Innovasjon, Helse Bergen.

Kontakt
E-post: kvalitetsregistre@helse-vest.no

Besøksadresse
Haukeland Universitetssjukehus
Armauer Hansens Hus; 3. etg.
Haukelandsveien 28
Bergen


Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Sør-Øst tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Hos Helse Sør-Øst RHF er ansvaret for det nasjonale servicemiljøet tillagt Avdeling for biobank og registerstøtte, Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus (OUS).

Kontakt
E-post: fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

Besøksadresse
Kirkeveien 166
Ullevål sykehus, 4.etasje, bygg 1
Oslo


Fagsenter for pasientrapporterte data
Inger Elise Engelund

Inger Elise Engelund

Koordinator/rådgiver
55975896
Kjersti Oterhals

Kjersti Oterhals

Spesialrådgiver
95890403
Tone M. Norekvål

Tone M. Norekvål

Spesialrådgiver / professor
99044635
Marjolein M. Iversen

Marjolein M. Iversen

Spesialrådgiver / professor
90255044
Kyrre Breivik

Kyrre Breivik

Spesialrådgiver
56107218
John Roger Andersen

John Roger Andersen

Rådgiver
48278186
Jorunn Kirkeleit

Jorunn Kirkeleit

Rådgiver
95200121

Fagsenter for pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre skal være et rådgivende organ overfor regionale servicemiljø og interregional styringsgruppe, samt yte direkte rådgivning med hensyn til PROMs overfor enkeltregistre. Arbeidet omfatter blant annet å legge til rette for at kvalitetsregistrene på en smidig datateknisk måte kan innhente pasientrapporterte data.

Kontakt
Telefon: 55 57 58 96
E-post: PROMsenter@ihelse.net

Besøksadresse
Haukelandsvegen28
Bergen