Kontakt Nasjonalt servicemiljø

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av en sentral enhet ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, regionale enheter i alle de fire helseregionene og Fagsenter for pasientrapporterte data.

Nasjonalt servicemiljø SKDE
Philip Skau

Philip Skau

Leder, Nasjonalt servicemiljø
99572661
Marianne Nicolaisen

Marianne Nicolaisen

Seniorrådgiver
91365951

Arnfinn Hykkerud Steindal

Analytiker
40454079
Lena Ringstad Olsen

Lena Ringstad Olsen

Statistiker
98891386

Nina Berg

Rådgiver/prosjektleder metadatautvikling
99488934

Vakant

Rådgiver
Heidi Talsethagen

Heidi Talsethagen

Seniorrådgiver/jurist
97028297

Randi Solhaug

Kommunikasjonsrådgiver
90570957

Kontakt
Telefon: 77 75 58 00 
E-post: servicemiljoet@skde.no

Besøksadresse
SKDE Senter for klinisk evaluering og dokumentasjon
Helse Nord RHF
Sykehusveien 23, 3. etasje
9019 Tromsø


Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Nord tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Det regionale servicemiljøet i Helse Nord er organisert under Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), og har ansvar for oppfølging av registrene i regionen.

Kontakt
Telefon: 77 75 58 00 
E-post: servicemiljoet@skde.no 

Besøksadresse
SKDE Senter for klinisk evaluering og dokumentasjon
Helse Nord RHF
Sykehusveien 23, 3. etasje
9019 Tromsø


Region Helse Midt-Norge
Ragna Elise Govatsmark

Ragna Elise Govatsmark

Leder, region Midt-Norge
45030308
Marianne Lægran

Marianne Lægran

Rådgiver
72573672
Martin Blindheimsvik

Martin Blindheimsvik

Statistiker
93819878
John Petter Skjetne

John Petter Skjetne

Rådgiver, Systemutvikler
90065088
Hild Fjærtoft

Hild Fjærtoft

Daglig leder Norsk hjerneslagregister
95095792
Robert Ottem

Robert Ottem

Rådgiver
97713120
Torunn Varmdal

Torunn Varmdal

Rådgiver
93028286

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Servicemiljøet er organisert som en fag- og serviceenhet ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs hospital.

Kontakt
E-post: kvalitetsregistre@helse-midt.no

Besøksadresse

Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Teknobyen, Miljøbygget 4. etg, Professor Brochs gate 2,
7030 Trondheim


Region Helse Vest
Kari Guldbrandsøy

Kari Guldbrandsøy

Leder, region Vest
40225558

Eirik Kvam Goksøyr

Rådgiver
95069914

Ingrun Terjesdotter Miljeteig

Rådgiver
55975556
Marie Wåtevik

Marie Wåtevik

Rådgiver
92424066

Karl Ove Hufthammer

Statistiker (deltid)

Sigrid Justad Ravnsborg

Rådgiver
55970798

Endre Kvåle Evjen

Rådgiver
55975556

Svein Ove Skjoldal

Rådgiver

Per Erik Haugedal

Rådgiver

Sergio Carracedo Huroz

Rådgiver
55975450

Mariana Qamile Rød

Rådgiver
45803941

Arnlaug Høgås Skjæveland

Rådgiver

Fatemeh Zamanzad Ghavidel

Rådgiver (deltid)

Hauke Bartsch

Rådgiver (deltid)

Bodil Lekve

Utvikler / forvalter, HV IKT
48187707

Kristin Farestvedt

Leder Seksjon styringsdata, Helse Vest IKT
95816612

Marianne Warholm

Utvikler / forvalter, HV IKT
98257966

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Servicemiljøet består av Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest og medarbeidere i Helse Vest IKT. Fagsenteret er lokalisert til Seksjon for Forskning og Innovasjon, Helse Bergen.

Kontakt
E-post: kvalitetsregistre@helse-vest.no

Besøksadresse
Haukeland Universitetssjukehus
Armauer Hansens Hus; 3. etg.
Haukelandsveien 28
Bergen


Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Sør-Øst tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Hos Helse Sør-Øst RHF er ansvaret for det nasjonale servicemiljøet tillagt Avdeling for biobank og registerstøtte, Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus (OUS).

Kontakt
E-post: fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

Besøksadresse
Sogn Arena
Klaus Torgårds vei 3, inngang A, 3. etasje.
Oslo


Fagsenter for pasientrapporterte data
Inger Elise Engelund

Inger Elise Engelund

Koordinator/rådgiver
55975896
Kjersti Oterhals

Kjersti Oterhals

Spesialrådgiver
95890403
Tone M. Norekvål

Tone M. Norekvål

Spesialrådgiver / professor
99044635
Marjolein M. Iversen

Marjolein M. Iversen

Spesialrådgiver / professor
90255044
Kyrre Breivik

Kyrre Breivik

Spesialrådgiver
56107218
John Roger Andersen

John Roger Andersen

Rådgiver
48278186
Jorunn Kirkeleit

Jorunn Kirkeleit

Rådgiver
95200121

Fagsenter for pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre skal være et rådgivende organ overfor regionale servicemiljø og interregional styringsgruppe, samt yte direkte rådgivning med hensyn til PROMs overfor enkeltregistre. Arbeidet omfatter blant annet å legge til rette for at kvalitetsregistrene på en smidig datateknisk måte kan innhente pasientrapporterte data.

Kontakt
Telefon: 55 57 58 96
E-post: PROMsenter@ihelse.net

Besøksadresse
Haukelandsvegen28
Bergen