Dekningsgrad og resultater i norske sykehus

Vil du vite mer om sykehusenes dekningsgrad og resultater i nasjonale medisinske kvalitetsregistre? Servicemiljøet har oversikten. Les hele rapporten her.

På bakgrunn av nasjonale målsettinger om god dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregistre og bruk av resultater fra kvalitetsregistrene til styring og kvalitetsforbedring, er det laget en rapport som sammenfatter tilgjengelige opplysninger om dekningsgrad og resultater for sykehusene i alle helseregioner. 

Rapporten er inndelt med egne kapitler for hvert regionale helseforetak (RHF). For hvert RHF gis først et kort tekstlig sammendrag og deretter en tabellarisk oversikt over dekningsgrad og resultater for utvalgte kvalitetsindikatorer for hvert sykehus i regionen. Rapporten er skrevet med mål om å gi en komprimert og lett tilgjengelig fremstilling som har relevans for sykehusene i alle helseregioner. Det er første gang servicemiljøet utarbeider en slik felles nasjonal rapport over resultater fra utvalgte kvalitetsindikatorer på sykehusnivå.