Forebygging av senkomplikasjoner - diabetes

Prosjekt: Forebygging av senkomplikasjoner ved å redusere hba1c hos
høyrisikopasienter, ved hjelp av eksisterende ressurser i avdelingen
- Norsk diabetesregister for voksne

Tall fra Norsk diabetesregister for voksne viste at andelen pasienter med diabetes med HbA1c >9 % varierte mellom 5-30 % på ulike sykehuspoliklinikker. Nasjonale faglige retningslinjer for behandling av diabetes anbefaler at HbA1c (langtidsblodsukker) bør være under 7 % for å forebygge, bremse og forsinke utviklingen av diabetes senkomplikasjoner. Målet med prosjektet var å forbedre kvaliteten på behandling av diabetes i Norge ved å redusere HbA1c-nivået til de pasientene som har HbA1c > 9%, med konkret mål at 30 % av pasientene får redusert nivået til <9 %.


Resultat

I perioden 2016-2019 oppnådde 11 av 13 deltakende diabetesklinikker en signifikant nedgang i
andel pasienter med HbA1c ≥75 mmol/mol (tidligere benevnelse var 75 mmol/mol, ble endret i
2018). Utfyllende informasjon om prosjektdetaljer og flere analyser finnes i prosjekt-artikkelen
som ble publisert i juni 2023 (https://bmjopenquality.bmj.com/content/12/2/e002099.full ).

Registeret har informasjon om prosjektet, innhold i prosjektseminarer etc. på registerets hjemmeside: https://www.noklus.no/norsk-diabetesregister-for-voksne/kvalitetsforbedringsprosjekt/