Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2023

Image
HKK21
Vi har gleden av å fortelle at konferansen i år arrangeres 25. og 26. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre. Antall deltakere har steget jevnt siden konferansen første gang ble arrangert i 2008, og i 2021 hadde vi over 600 deltakere.

Tema for årets konferanse er
«PASIENTENS BESTE»
og gjennomgående tema vil være hvordan helse- og kvalitetsregistre kan gi bedre og sikrere pasientbehandling. Som deltaker vil du kunne se fram til mange spennende foredrag.

I tillegg til faglig påfyll er konferansen også en god arena for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon. Vi håper å se så mange som mulig med interesse for helseregisterfeltet i oktober!

Konferansen er et samarbeid mellom Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Norsk helsearkiv.

Les mer