Kreftkirurgi blir stadig mer sentralisert

Image
De nye årsrapportene fra kvalitetsregistrene for kreft, viser at trenden fra de siste årene fortsetter; kreftpasienter får tilbud om sentralisert behandling, ved sykehus som har spesialisering og rutine på akkurat deres kreftform.

- Kreftkirurgi i Norge er nå i all hovedsak sentralisert. Denne utviklingen har skjedd i løpet av relativt kort tid. Våre ekspertgrupper mener at denne sentraliseringen har bidratt til å etablere et sterkere fagmiljø og et bedre tverrfaglig samarbeid, sier Liv Marit Dørum, som koordinerer arbeidet med alle kvalitetsregistrene på kreftområdet. 

Dørum sier videre at kreftbehandling er sammensatt, og at det er viktig at radiolog, kirurg, kreftlege og patolog har spesialkunnskap om den aktuelle kreftformen, og at de samarbeider tett.

Åtte ulike kreftformer har et eget kvalitetsregister, som blant annet gransker hvilken type behandling pasientene får, og resultater av behandlingen. Hvert register har en egen ekspertgruppe, satt sammen av klinikere og fagfolk fra de ulike helseregionene. Kreftregisteret har det administrative ansvaret for registrene.

Kreftregisteret