Ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre vedtatt

Image
Den nye forskriften skal gjøre det enklere å bygge opp og bruke medisinske kvalitetsregistre.

Den nye forskriften for medisinske kvalitetsregistre ble vedtatt av Kongen i Statsråd fredag 21.juni 2019. Med den nye forskriften får helsepersonell plikt til å melde inn relevante opplysninger til de nasjonale kvalitetsregistrene. Det er helt avgjørende for at registrene skal bli gode og fungere etter hensikten. Forskriften trår i kraft 1.september 2019.

- De medisinske kvalitetsregistrene er de viktigste verktøyene vi har for å forbedre behandling og redusere variasjon i tjenesten. De ligger høyt oppe i verktøykassen som vi bruker for å bygge pasientens helsetjeneste. Nå gjør vi det enklere å bruke dem, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding fredag.