Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Image
30.september holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseminister Bent Høie åpner arrangementet.

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Resultatene fra de medisinske registrene gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge. Kunnskapen fra registrene gir også grunnlag for å forbedre kvaliteten i helsetjenesten.

Under arrangementet vil noen utvalgte kvalitetsregistre presentere sine resultater, med kommentarer fra aktuelle pasientforeninger. 

Det vil være anledning til å stille spørsmål til innlegg og presentasjoner. Resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene vil samme dag publiseres på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Hele arrangementet vil bli streamet, lenke til streaming vil være tilgjengelig på våre nettsider i forkant av presentasjonen.

Dato: 30.09.2019

Tid: kl. 10.00 - 11.30

Det vil være lett matservering i etterkant av arrangementet, samt mulighet for å se seg rundt i Kreftforeningens vitensenter. 

Sted: Kreftforeningens Vitensenter
          Kongens gate 6
          Oslo
          (Inngang på hjørnet i krysset Kongens gate og Rådhusgata)

Arrangør: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Kontaktperson: Vibeke Lund Pettersen, telefon 916 02 381 eller e-post: vibeke.lund.pettersen@skde.no

Program

10.00 – 10.05

Velkommen

Anne Lise Ryel
Generalsekretær
Kreftforeningen

10.05 – 10.20

Åpning

Bent Høie
Helseminister

10.20 – 10.30

Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2019

Eva Stensland
Leder
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

10.30 – 10.50

Kvalitetsregistrene i Kreftregisteret presenterer utvalgte resultater

Giske Ursin
Direktør
Kreftregisteret

10.50 – 10.55

Kreftforeningen kommenterer

Ole Alexander Opdalshei
Assisterende generalsekretær
Kreftforeningen

10.55 – 11.10

Barnediabetesregisteret  - Bedre diabetesbehandling for barn og ungdom ved bruk av Barnediabetesregisteret

Torhild Skrivarhaug
Leder
Barnediabetesregisteret

11.10 – 11.15

Diabetesforbundet kommenterer

Bjørnar Allgot
Generalsekretær
Diabetesforbundet

11.15 – 11.25

Norsk hjertestansregister presenterer resultater

Ingvild Tjelmeland
Leder
Norsk Hjertestansregister

11.25 – 11.30

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke kommenterer

Arne Kjetil Hafstad
LHL