Spennende og lærerikt brukerseminar 2022

Image
Seminar 7.nov22

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd 7.november 2022. Her finner du alle presentasjonene.

Erfaringer og synspunkter fra pasientene er helt essensielt til å opprettholde eller forbedre kvaliteten i helsetjenesten. Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et viktig satsningsområde for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Siden 2017 har Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre avholdt seminar for pasient- og brukerorganisasjoner. I år ble det avholdt på Clarion Hotel The Hub i Oslo mandag 7. november. Over 50 deltakere fra både brukerorganisasjoner og kvalitetsregistre deltok. Arrangementskomiteen ønsker å takke både foredragsholdere og deltakere for et flott seminar som var både lærerikt og inspirerende.

Programmet finner du her. Tema som ble presentert var:

  • Hvorfor er ALS-forskningen og ALS-registeret viktig for dem der ut?
  • Ny pasientløsning i Norsk Parkinsonregister?
  • Brukermedvirkning i Kreftregisterets befolkningsundersøkelse om helse og livskvalitet
  • Brukermedvirkning i et kvalitetsforbedringsprosjekt - SmerteReg
  • Sjekkliste for brukermedvirkning i forskning

Her er presentasjonene fra seminaret:

Hvorfor er ALS-forskningen og ALS-registeret viktig for dem der ute? - Mona H. Bahus, daglig leder i stiftelsen ALS Norge

Ny pasientløsning i Norsk Parkinsonregister - Eldbjørg Fiske, koordinator for Norsk Parkinsonregister og biobank

Brukermedvirkning i Kreftregisterets befolkningsundersøkelse om helse og livskvalitet - Ylva Gjelsvik, spesialrådgiver i Kreftregisteret og Daniel Ask, styreleder i Prostatakreftforeningen

Brukermedvirkning i et kvalitetsforbedringsprosjekt - Anne Mari Gunnheim Klausen, rådgiver SmerteReg, Rigmor Berge og Reidun Rinde, brukerrepresentanter i SmerteReg

Sjekkliste for brukermedvirkning i forskning (presentasjon) - Tori Smedal, rådgiver i MS-registeret
Sjekklisten (vedlegg)