Velkommen til Variabelbiblioteket

Variabelbiblioteket er en oversikt over variablene som registreres i nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Gjennom å synliggjøre de eksisterende registrenes variabler er målsetningen å gi registre i etableringsfasen et verktøy de kan bruke når de skal definere sine egne variabler. Samtidig vil registrenes variabler bli synliggjort for forskere, beslutningstakere og andre med interesse av registerdata.

Det er en målsetning å ha oversikt over variabler i alle nasjonale kvalitetsregistre, men oversikten er ennå ikke komplett.

Du finner frem i variabelbiblioteket ved å gå inn på nettsiden www.arketyper.no. I venstremenyen finner du "Prosjekter og inkubatorer". Klikk på plusstegnet, og så på mappen som kalles "Nasjonale ressurser". Finn frem til "Variabelbibliotek for medisinske kvalitetsregistre og dobbelklikk på denne.

Du vil nå få opp en beskrivelse av variabelbiblioteket og tilgjengelige skjemaer.

Spørsmål og kommentarer kan adresseres til variabelbiblioteket@skde.no.