Velkommen til Variabelbiblioteket

Variabelbiblioteket er en oversikt over variablene som registreres i nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Gjennom å synliggjøre de eksisterende registrenes variabler er målsetningen å gi registre i etableringsfasen et verktøy de kan bruke når de skal definere sine egne variabler. Samtidig vil registrenes variabler bli synliggjort for forskere, beslutningstakere og andre med interesse av registerdata.

Det er en målsetning å ha oversikt over variabler i alle nasjonale kvalitetsregistre, men oversikten er ennå ikke komplett.

Du finner frem i variabelbiblioteket ved å gå inn på nettsiden www.arketyper.no. I venstremenyen finner du "Prosjekter og inkubatorer". Klikk på plusstegnet, og så på mappen som kalles "Nasjonale ressurser". Finn frem til "Variabelbibliotek for medisinske kvalitetsregistre og dobbelklikk på denne.

Du vil nå få opp en beskrivelse av variabelbiblioteket og tilgjengelige skjemaer.

Spørsmål og kommentarer kan adresseres til variabelbiblioteket@skde.no.

Hjerte og kar

Norsk hjerneslagregister

Norsk hjerteinfarktregister

Norsk karkirurgisk register -NORKAR

Norsk Hjertekirurgiregister

Norsk hjertesviktregister

Norsk register for invasiv kardiologi - NORIC

Norsk hjertestansregister

Kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft (NPPC)

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier

Luftveier

Nasjonalt register for KOLS

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Diabetes

Norsk diabetesregister for voksne

Nervesystemet

Nasjonalt register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Muskel, skjelett og bindevev

Nasjonalt register for leddproteser

Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Korsbåndregister

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Norsk Nakke- og Ryggregister

Mage og tarm

Norsk register for analinkontinens

Gastronet

Norsk register for Gastrokirurgi

Gynekologi og fødsel

Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER)

Norsk Kvinnelig Inkontinensregister

Skade og intensivbehandling

Norsk intensivregister

Nasjonalt traumeregister

Rehabilitering

Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR)

Hud

Nordisk kvalitetsregister for hidradenitis suppurativa (HISREG)

Andre

SmerteReg

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte