Hjartesvikt

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ)

Pasientgruppe: Hjertesvikt

Målsetjing: Å gi en bedre beskrivelse av hjerte-relatert livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt

Forfatter: John A. Spertus

For spørsmål om skjema: spertusj@umkc.edu or jspertus@cctr.umkc.edu

Lisens- og/eller rettighetshaver: Copyright ©1992-2003 John Spertus, MD, MPH

Kontaktinfo for spørsmål om lisens: CV Outcomes, 1099 Welt Street, Weston, MO 64098, USA
Telefon: 816-932-8270. E-post: info@cvoutcomes.org

Hjemmeside for informasjon om lisens: https://cvoutcomes.org

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikkel (original): Green CP, Porter CB, Bresnahan DR, Spertus JA. Development and evaluation of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire: a new health status measure for heart failure. J Am Coll Cardiol 2000;35:1245-1255.

Tilgjengeleg på norsk: Ja. Oversettelse utført av MAPI/ICON. For engelsk versjon, se Appendix i Green et al. 2000.

Validert på norsk (pasientgruppe): Pettersen KI, Reikvam A, Rollag A, Stavem K. Reliability and validity of the Kansas City cardiomyopathy questionnaire in patients with previous myocardial infarction. Eur J Heart Fail. 2005;7:235–242.

Validert på pasientgruppe: Personer med gjennomgått hjerteinfarkt (n= 408 av 548, responsrate 74%)

For spørreskjema på norsk, ta kontakt med: CV Outcomes (info@cvoutcomes.org)

Merknad: Skjemaet finst og som kortversjon (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, KCCQ-12). Sjå under.

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 23

Domener:

 • Fysisk begrensning (6)
 • Symptomer (8)
 • Selveffektivitet og kunnskap (Self-efficacy and knowledge) (2)
 • Livskvalitet (3)
 • Sosial begrensning (4)

Skåringssystem:

 • 5-7 point Likert skala
 • Ingen vekting
 • Jo høyere skår, jo bedre livskvalitet
 • Skåring på:
 • domener (fysisk begrensning, symptomfrekvens, livskvalitet, sosial begrensning og opplevd mestringsevne (self-efficacy)
 • KCCQ Funksjonell status
 • KCCQ Klinisk oppsummering

Minimal Important Difference (MID): Ikke vurdert

Recall periode: Siste 2 uker

Metode: Papir og penn. Informasjon om digitalt skjema ikke oppgitt.

Estimert tid for utfylling: 4-6 min

Reliabilitet/validitet/responsivitet: Ta kontakt med Fagsenteret for mer informasjon.

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-12 (KCCQ-12)

Pasientgruppe: Hjertesvikt

Målsetjing: Å få et mål på helsestatus hos pasienter med hjertesvikt

Forfatter: John A. Spertus og Philip G. Jones

Utviklet fra KCCQ. For spørsmål om skjema: spertusj@umkc.edu or jspertus@cctr.umkc.edu

Lisens- og/eller rettighetshaver: Copyright ©1992-2003 John Spertus, MD, MPH

Kontaktinfo for spørsmål om lisens: CV Outcomes, 1099 Welt Street, Weston, MO 64098, USA
Telefon: 816-932-8270. E-post: info@cvoutcomes.org

Hjemmeside for informasjon om lisens: https://cvoutcomes.org

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikkel (original): Spertus JA, Jones PG. Development and Validation of a Short Version of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2015 Sep;8(5):469-76

Tilgjengeleg på norsk: Oversettelse utført av MAPI/ICON. For spørreskjema på norsk, ta kontakt med: CV Outcomes (info@cvoutcomes.org)

Merknad: Skjemaet finst og som ein lengre versjon med 23 spørsmål (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, KCCQ). Sjå over.

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 12

Domener:

 • Fysisk begrensning (3)
 • Symptomfrekvens (4)
 • Livskvalitet (2)
 • Sosial begrensning (3)

Skåringssystem:

 • 5-7 point Likert skala
 • Skåring på domener
 • Ingen vekting
 • Jo høyere skår, jo bedre QoL

Minimal Important Difference (MID): Ikke vurdert

Recall periode: Siste 2 uker

Metode: Papir og penn. Informasjon om digitalt skjema ikke oppgitt.

Estimert tid for utfylling: Ikke oppgitt (lang versjon skjema 23 min = 4-6 min)

Reliabilitet/validitet/responsivitet: Ta kontakt med Fagsenteret for mer informasjon.