Insentivordning

Insentivordningen for medisinske kvalitetsregistre er en prøveordning for å utrede hvordan økonomiske insentiver kan øke dekningsgraden for registrene.

Helsedirektoratet valgte ut 12 nasjonale kvalitetsregistre til en toårig prøveperiode hvor et beløp blir holdt tilbake, for så å fordeles ut til RHFene ved et fast kronebeløp per registrerte pasient per år i de utvalgte kvalitetsregistrene. 

I forbindelse med denne prøveordningen ble det opprettet 12 nye særkoder, en for hvert av kvalitetsregistrene som ble inkludert i prøveordningen.

Oversikt over særkoder for de enkelte kvalitetsregistre gjeldende fra 01.01.20:

SærkoderMedisinsk kvalitetsregister
B0030Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft
B0031Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft
B0032Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft
B0034Norsk diabetesregister for voksne
B0035Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten
B0036Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer
B0037Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
B0038Nasjonalt barnehofteregister
B0039Norsk hjertesviktregister
B0040Gastronet
B0041Norsk gynekologisk endoskopiregister
B0043Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi