Om Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Om Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av en sentral enhet ved Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE), og regionale enheter i Helse Nord (Tromsø), Helse Midt-Norge (Trondheim), Helse Vest (Bergen) og Helse Sør-Øst (Oslo).

Nasjonalt servicemiljø (SKDE) holder i 3.etasje i SIVA-bygget i Forskningsparken i Tromsø. 

Les mer i serviceerklæringen under.

Les mer om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 75 58 00 

E-post: servicemiljoet@skde.no

Helse Nord HF
Nasjonalt servicemiljø/SKDE
Postboks 6428
9294 Tromsø 

Fakturaadresse:

Helse Nord RHF/ SKDE
Fakturamottak
Postboks 3230
7439 Trondheim

Org.nr: 883 658 752

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE
Ansvarsområder Kontakt
516

Eva Stensland

Leder, Nasjonalt servicemiljø
Mobil: 928 36 036
519

Philip A. Skau

Leder, region nord
Mobil: 99572661
999

Marianne Nicolaisen

Rådgiver
Mobil: 91365951
600

Are Edvardsen

Spesialrådgiver
Tlf: 92299632
630

Lena Ringstad Olsen

Statistiker
Mobil: 98891386
1162

Elin Marthinussen Gustavsen

Analytiker
Mobil: 906 66 908
1164

Yohannes Tesfay

Rådgiver
Mobil: 938 53 190
609

Heidi Talsethagen

Seniorrådgiver/jurist
Mobil: 97028297
606

Vibeke Lund Pettersen

Kommunikasjonsansvarlig
Mobil: 91602381
Servicemiljøet region Nord
Ansvarsområder Kontakt
519

Philip A. Skau

Leder, region nord
Mobil: 99572661
608

Kevin Thon

Statistiker
Mobil: 93872655
Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge
Ansvarsområder Kontakt
622

Ragna Elise Govatsmark

Leder, region Midt-Norge
Mobil: 45 03 03 08
1236

Marianne Lægran

Rådgiver
Tlf: 72 57 36 73
1237

Martin Blindheimsvik

Statistiker
Mobil: 938 19 878
624

John Petter Skjetne

Rådgiver, Systemutvikler
Mobil: 900 65 088
1238

Hild Fjærtoft

Daglig leder Norsk hjerneslagregister
Mobil: 950 95 792
Nasjonalt servicemiljø region Vest
Ansvarsområder Kontakt
752

Kari Guldbrandsøy

Leder, region Vest
Tlf: 55 97 55 59
Mobil: 402 25 558
633

Marie Wåtevik (permisjon frem til 01.01.2021)

Rådgiver
Tlf: 55 97 07 98
Mobil: 924 24 066
636

Bernt Olav Økland

Spesialrådgiver
Mobil: 400 13 337
1004

Sigrid Justad Ravnsborg

Rådgiver
Tlf: 55 97 07 98
Mobil: 975 31 039
1168

Endre Kvåle Evjen

Rådgiver
Tlf: 55 97 55 56
1167

Stian Tufte Veisene

Rådgiver
Tlf: 55 97 54 50
1166

Ingrun Terjesdotter Miljeteig

Rådgiver
Tlf: 55 97 55 56
1222

Eirik Kvam Goksøyr

Rådgiver
Mobil: 950 69 914
637

Karl Ove Hufthammer

Statistiker
Tlf: 55 97 54 50
Mobil: 909 15 386
641

Bodil Lekve

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 94
Mobil: 481 87 707
642

Marianne Warholm

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 87
Mobil: 982 57 966
1005

Kristin Farestvedt

Leder Seksjon styringsdata, Helse Vest IKT
Mobil: 95816612
Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst
Ansvarsområder Kontakt
618

Øyvind Hesselberg

Leder, region Sør-Øst
Mobil: 916 18 106
616

Ingebjørg Næs

Spesialrådgiver
Tlf: 35 91 26 35
Mobil: 902 00 028
851

Tore Morten Viland

Spesialrådgiver statistikk
Mobil: 95948440
659

Gitte Høilund-Carlsen Ruud

Rådgiver, IKT
Mobil: 99012128
658

Jan Helge Wergeland

Rådgiver IKT
Mobil: 906 91 607
1144

Natalia Naberezhneva

Spesialrådgiver
Fagsenter for pasientrapporterte data
Ansvarsområder Kontakt
789

Anette Storesund

Leder
Mobil: 99735274
613

Inger Elise Engelund

Koordinator/rådgiver
Mobil: 55 97 58 96
788 Kjersti Oterhals

Kjersti Oterhals

Spesialrådgiver
Mobil: 95890403
610

Tone M. Norekvål

Spesialrådgiver / professor
Mobil: 990 44 635
614

Marjolein M. Iversen

Spesialrådgiver / professor
Mobil: 902 55 044
1133

Kyrre Breivik

Spesialrådgiver
Tlf: +47 56 10 72 18
611

John Roger Andersen

Rådgiver
Mobil: 48278186
1239

Jorunn Kirkeleit

Rådgiver
Mobil: 95200121