Om Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Om Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av en sentral enhet ved Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE), og regionale enheter i region Nord (Tromsø), region Midt-Norge (Trondheim), region Vest (Bergen) og region Sør-Øst (Oslo).

Les mer i serviceerklæringen under.

Les mer om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 75 58 00 

E-post: servicemiljoet@skde.no

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
v/ SKDE, Postboks 6, 9038 Tromsø

Fakturaadresse:

Helse Nord RHF/ SKDE
Fakturamottak
Postboks 3230
7439 Trondheim

Org.nr: 883 658 752

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE
Ansvarsområder Kontakt
516

Eva Stensland

Leder, Nasjonalt servicemiljø
Tlf: 77755803
Mobil: 92836036
519

Philip A. Skau

Spesialrådgiver
Tlf: 77755804
Mobil: 99572661
600

Are Edvardsen

Spesialrådgiver
Tlf: 92299632
774

Ellen C. Arntzen

Rådgiver
Tlf: 77755813
Mobil: 95742901
630

Lena Ringstad Olsen

Statistiker
Tlf: 77755814
Mobil: 98891386
597

Alexander Walnum

Statistiker
Tlf: 77755807
Mobil: 91107877
606

Vibeke Lund Pettersen

Kommunikasjonsansvarlig
Tlf: 77755907
Mobil: 91602381
609

Heidi Talsethagen

Seniorrådgiver/jurist
Tlf: 77 78 50 52
Mobil: 97028297
Servicemiljøet region Nord
Ansvarsområder Kontakt
518

Vårin Sandvær

Rådgiver
Tlf: 77755812
Mobil: 97099181
608

Kevin Thon

Statistiker
Tlf: 77755815
Mobil: 93872655
Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge
Ansvarsområder Kontakt
622

Torunn Varmdal

Leder, region Midt-Norge
Mobil: 93028286
852

Elin Tollefsen

Overlege/rådgiver
Mobil: 97570946
623

Sara Marie Nilsen

Statistiker
Mobil: 90867025
624

John Petter Skjetne

Produktansvarlig MRS
Mobil: 90065088
Nasjonalt servicemiljø region Vest
Ansvarsområder Kontakt
752

Kari Guldbrandsøy

Leder, region Vest
Tlf: 55 97 55 59
Mobil: 402 25 558
633

Marie Wåtevik

Rådgiver
Tlf: 55 97 07 98
Mobil: 924 24 066
634

Linn Jeanette Waagbø

Rådgiver
Tlf: 55 97 08 22
Mobil: 970 78 813
635

Stephan Bruland

Rådgiver
Tlf: 55 97 55 56
Mobil: 920 96 488
636

Bernt Olav Økland

Rådgiver
Tlf: 55 97 70 56
Mobil: 400 13 337
806 Lena Kristin Bache-Mathiesen

Lena Kristin Bache-Mathiesen

Rådgiver/statistiker
Tlf: 55 97 54 50
Mobil: 95 27 37 58
637

Karl Ove Hufthammer

Statistiker
Tlf: 55 97 54 50
Mobil: 909 15 386
639

Dan A. Fosse

Konsulent
Tlf: 55 97 70 78
Mobil: 400 42 824
641

Bodil Lekve

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 94
Mobil: 481 87 707
642

Marianne Warholm

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 87
Mobil: 982 57 966
643

Annette Søgnesand

Utvikler / forvalter, HV IKT
Mobil: 97 95 81 53
645

Austin Bingham

Utvikler
Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst
Ansvarsområder Kontakt
618

Wenche Reed

Leder, region Sør-Øst
Mobil: 41499783
616

Ingebjørg Næs

Spesialrådgiver
Tlf: 35912635
Mobil: 90200028
620

Jørgen Aarøe

Spesialrådgiver
Mobil: 47708517
617

Yusman Kamaleri

Spesialrådgiver
Mobil: 93472122
851

Tore Morten Viland

Spesialrådgiver
Mobil: 95948440
654

Heidi Thorstensen

Stab pasientsikkerhet og kvalitet, OUS HF
653

Pål Bakke

Stab forskning, innovasjon og utdanning, OUS HF
655

Helge Grimnes

Stab pasientsikkerhet og kvalitet, OUS HF
656

Tor Åsmund Martinsen

Stab pasientsikkerhet og kvalitet, OUS HF
658

Jan Helge Wergeland

Stab IKT, OUS HF
657

Sissel Jor

Stab IKT, OUS HF
659

Gitte Høilund-Carlsen Ruud

Stab IKT, OUS HF
660

Frode Heimdal

Stab IKT, OUS HF
Fagsenter for pasientrapporterte data
Ansvarsområder Kontakt
610

Tone M. Norekvål

Leiar, Fagsenter for pasientrapporterte data
Mobil: 99044635
613

Inger Elise Engelund

Koordinator/rådgiver
Mobil: 55 97 58 96
789 Randi Bertelsen

Randi Jacobsen Bertelsen

Spesialrådgiver
Mobil: 99674046
788 Kjersti Oterhals

Kjersti Oterhals

Spesialrådgiver
Mobil: 95890403
612

Cathrine Bjorvatn

Spesialrådgiver
Mobil: 99574850
614

Marjolein M. Iversen

Spesialrådgiver
Mobil: 90255044
611

John Roger Andersen

Rådgiver
Mobil: 48278186
849

Tove Aminda Hanssen

Rådgiver