Om Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Om Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av en sentral enhet ved Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE), og regionale enheter i Helse Nord (Tromsø), Helse Midt-Norge (Trondheim), Helse Vest (Bergen) og Helse Sør-Øst (Oslo).

Nasjonalt servicemiljø (SKDE) holder i 3.etasje i SIVA-bygget i Forskningsparken i Tromsø. 

Les mer i serviceerklæringen under.

Les mer om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 75 58 00 

E-post: servicemiljoet@skde.no

Helse Nord HF
Nasjonalt servicemiljø/SKDE
Postboks 6428
9294 Tromsø 

Fakturaadresse:

Helse Nord RHF/ SKDE
Fakturamottak
Postboks 3230
7439 Trondheim

Org.nr: 883 658 752

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE
Ansvarsområder Kontakt
516

Eva Stensland

Leder, Nasjonalt servicemiljø
Mobil: 928 36 036
519

Philip A. Skau

Spesialrådgiver
Mobil: 99572661
606

Vibeke Lund Pettersen

Kommunikasjonsansvarlig
Mobil: 91602381
999

Marianne Nicolaisen

Rådgiver
Mobil: 91365951
600

Are Edvardsen

Spesialrådgiver
Tlf: 92299632
630

Lena Ringstad Olsen

Statistiker
Mobil: 98891386
609

Heidi Talsethagen

Seniorrådgiver/jurist
Mobil: 97028297
1162

Elin Marthinussen Gustavsen

Analytiker
Mobil: 906 66 908
1164

Yohannes Tesfay

Rådgiver
Mobil: 938 53 190
Servicemiljøet region Nord
Ansvarsområder Kontakt
1117

Sylvi Johansen

Rådgiver
Mobil: 997 11 174
608

Kevin Thon

Statistiker
Mobil: 93872655
Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge
Ansvarsområder Kontakt
622

Elin Tollefsen

Leder, region Midt-Norge, overlege
Mobil: 97570946
998

Robert Brembo Ottem

Rådgiver
Mobil: 94163122
997

Tormod Aarlott Digre

IKT-Koordinator
Mobil: 90828595
996

Kari Krizak Halle

Statistiker
Mobil: 91697926
624

John Petter Skjetne

Produktansvarlig MRS
Mobil: 90065088
Nasjonalt servicemiljø region Vest
Ansvarsområder Kontakt
752

Kari Guldbrandsøy

Leder, region Vest
Tlf: 55 97 55 59
Mobil: 402 25 558
633

Marie Wåtevik (permisjon frem til 01.01.2021)

Rådgiver
Tlf: 55 97 07 98
Mobil: 924 24 066
806 Lena Kristin Bache-Mathiesen

Lena Kristin Bache-Mathiesen

Rådgiver/statistiker
Tlf: 55 97 54 50
Mobil: 95 27 37 58
636

Bernt Olav Økland

Rådgiver
Mobil: 400 13 337
1004

Monica Skagen

Rådgiver
Tlf: 55 97 08 20
1168

Endre Kvåle Evjen

Rådgiver
Tlf: 55 97 55 56
1167

Stian Tufte Veisene

Rådgiver
Tlf: 55 97 54 50
1166

Ingrun Terjesdotter Miljeteig

Rådgiver
Tlf: 55 97 55 56
637

Karl Ove Hufthammer

Statistiker
Tlf: 55 97 54 50
Mobil: 909 15 386
641

Bodil Lekve

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 94
Mobil: 481 87 707
642

Marianne Warholm

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 87
Mobil: 982 57 966
1005

Kristin Farestvedt

Leder Seksjon styringsdata, Helse Vest IKT
Mobil: 95816612
Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst
Ansvarsområder Kontakt
618

Wenche Reed

Leder, region Sør-Øst
Mobil: 414 99 783
616

Ingebjørg Næs

Spesialrådgiver
Tlf: 35 91 26 35
Mobil: 902 00 028
657

Sissel Jor

IT ansvarlig
Mobil: 99 49 62 88
851

Tore Morten Viland

Spesialrådgiver statistikk
Mobil: 95948440
659

Gitte Høilund-Carlsen Ruud

Rådgiver, IKT
Mobil: 99012128
1016

Marco Alexander Sanders

Rådgiver IKT
Mobil: 91844881
658

Jan Helge Wergeland

Rådgiver IKT
Mobil: 906 91 607
660

Frode Heimdal

Rådgiver IKT
Tlf: 23075787
653

Pål Bakke

Spesialrådgiver økonomi
Mobil: 97975887
1144

Natalia Naberezhneva

Spesialrådgiver
Fagsenter for pasientrapporterte data
Ansvarsområder Kontakt
789

Jorunn Kirkeleit

Leder og spesialrådgiver
Mobil: 95200121
613

Inger Elise Engelund

Koordinator/rådgiver
Mobil: 55 97 58 96
788 Kjersti Oterhals

Kjersti Oterhals

Spesialrådgiver
Mobil: 95890403
610

Tone M. Norekvål

Spesialrådgiver / professor
Mobil: 990 44 635
614

Marjolein M. Iversen

Spesialrådgiver / professor
Mobil: 902 55 044
1133

Kyrre Breivik

Spesialrådgiver
Tlf: +47 56 10 72 18
611

John Roger Andersen

Rådgiver
Mobil: 48278186