Om Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Om Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av en sentral enhet ved Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE), og regionale enheter i region Nord (Tromsø), region Midt-Norge (Trondheim), region Vest (Bergen) og region Sør-Øst (Oslo).

Les mer i serviceerklæringen under.

Les mer om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 75 58 00 

E-post: servicemiljoet@skde.no

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
v/ SKDE, Postboks 6, 9038 Tromsø

Fakturaadresse:

Helse Nord RHF/ SKDE
Fakturamottak
Postboks 3230
7439 Trondheim

Org.nr: 883 658 752

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE
Ansvarsområder Kontakt
516

Eva Stensland

Leder, Nasjonalt servicemiljø
Tlf: 77755803
Mobil: 92836036
519

Philip A. Skau

Spesialrådgiver
Tlf: 77755804
Mobil: 99572661
774

Ellen C. Arntzen

Rådgiver
Tlf: 77755813
Mobil: 95742901
606

Vibeke Lund Pettersen

Kommunikasjonsansvarlig
Tlf: 77755907
Mobil: 91602381
600

Are Edvardsen

Spesialrådgiver
Tlf: 92299632
630

Lena Ringstad Olsen

Statistiker
Tlf: 77755814
Mobil: 98891386
597

Alexander Walnum

Statistiker
Tlf: 77755807
Mobil: 91107877
609

Heidi Talsethagen

Seniorrådgiver/jurist
Tlf: 77 78 50 52
Mobil: 97028297
Servicemiljøet region Nord
Ansvarsområder Kontakt
999

Marianne Nicolaisen

Rådgiver
Mobil: 91365951
608

Kevin Thon

Statistiker
Tlf: 77755815
Mobil: 93872655
Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge
Ansvarsområder Kontakt
622

Torunn Varmdal

Leder, region Midt-Norge
Mobil: 93028286
998

Lasse A. Karlsen

Rådgiver
Mobil: 94163122
997

Tormod Aarlott Digre

IKT-Koordinator
Mobil: 90828595
623

Sara Marie Nilsen

Statistiker
Mobil: 90867025
852

Elin Tollefsen

Overlege/rådgiver
Mobil: 97570946
996

Kari Krizak Halle

Statistiker
Mobil: 91697926
624

John Petter Skjetne

Produktansvarlig MRS
Mobil: 90065088
Nasjonalt servicemiljø region Vest
Ansvarsområder Kontakt
752

Kari Guldbrandsøy

Leder, region Vest
Tlf: 55 97 55 59
Mobil: 402 25 558
633

Marie Wåtevik

Rådgiver
Tlf: 55 97 07 98
Mobil: 924 24 066
634

Linn Jeanette Waagbø

Rådgiver
Tlf: 55 97 08 22
Mobil: 970 78 813
806 Lena Kristin Bache-Mathiesen

Lena Kristin Bache-Mathiesen

Rådgiver/statistiker
Tlf: 55 97 54 50
Mobil: 95 27 37 58
636

Bernt Olav Økland

Rådgiver
Mobil: 400 13 337
1003

Hilde Skjerve

Rådgiver
Tlf: 55 97 44 38
1004

Monica Skagen

Rådgiver
Tlf: 55 97 08 20
637

Karl Ove Hufthammer

Statistiker
Tlf: 55 97 54 50
Mobil: 909 15 386
641

Bodil Lekve

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 94
Mobil: 481 87 707
642

Marianne Warholm

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 87
Mobil: 982 57 966
1005

Kristin Farestvedt

Leder Seksjon styringsdata, Helse Vest IKT
Mobil: 95816612
Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst
Ansvarsområder Kontakt
618

Wenche Reed

Leder, region Sør-Øst
Mobil: 41499783
616

Ingebjørg Næs

Spesialrådgiver
Tlf: 35912635
Mobil: 90200028
657

Sissel Jor

IT ansvarlig
Mobil: 99 49 62 88
851

Tore Morten Viland

Spesialrådgiver statistikk
Mobil: 95948440
659

Gitte Høilund-Carlsen Ruud

Rådgiver, IKT
Mobil: 99012128
1016

Marco Alexander Sanders

Rådgiver IKT
Mobil: 91844881
658

Jan Helge Wergeland

Rådgiver IKT
Mobil: 906 91 607
660

Frode Heimdal

Rådgiver IKT
Tlf: 23075787
653

Pål Bakke

Spesialrådgiver økonomi
Mobil: 97975887
Fagsenter for pasientrapporterte data
Ansvarsområder Kontakt
610

Tone M. Norekvål

Leiar, Fagsenter for pasientrapporterte data
Mobil: 99044635
613

Inger Elise Engelund

Koordinator/rådgiver
Mobil: 55 97 58 96
789 Randi Bertelsen

Randi Jacobsen Bertelsen

Spesialrådgiver
Mobil: 99674046
788 Kjersti Oterhals

Kjersti Oterhals

Spesialrådgiver
Mobil: 95890403
612

Cathrine Bjorvatn

Spesialrådgiver
Mobil: 99574850
614

Marjolein M. Iversen

Spesialrådgiver
Mobil: 90255044
611

John Roger Andersen

Rådgiver
Mobil: 48278186
849

Tove Aminda Hanssen

Rådgiver