Rapporteket

Rapporteket er en interaktiv resultattjeneste på sensitivt nivå som inneholder daglig oppdaterte resultater fra registeret. Gjennom Rapporteket kan registrerende avdelinger se egne resultater og sammenligne med resten av landet.

Innhold

Rapporteket er en interaktiv resultattjeneste som nås gjennom samme portal som registrets innregistreringsløsning. Resultattjenesten kan benyttes uavhengig av registrets innregistreringsløsning.

Resultatene genereres på grunnlag av all tilgjengelig informasjon i registerets database. Det betyr at når man skal lage automatisk genererte resultater som figurer og tabeller, må man ta høyde for at datagrunnlaget er dynamisk i stadig endring.

Rapporter fra Rapporteket kan bygges opp etter eget ønske og kan settes opp til å sendes ut regelmessig.

Eksempler på hvilke resultater man kan ha på Rapporteket:

  • Forhåndsdefinerte figurer hvor man kan gjøre ulike datautvalg, eksempelvis fordelingsfigurer eller figurer som sammenligner resultater fra hvert av sykehusene.
  • Registreringsoversikter, status
  • Dashboard - samling av oppdatert nøkkelinformasjon for registeret
  • Samlerapport med figurer/tabeller og tekst som brukeren kan laste ned fra Rapporteket eller få tilsendt på e-post. Registeret må definere innholdet i samlerapporten (figurer, tabeller, analyser og tekst), hvilket utvalg rapporten skal gjelde og hvor ofte den skal sendes ut. Alle tall i rapporten er basert på alle data som er registret inn i databasen.

Hvordan ta i bruk Rapporteket?

Hvis du ønsker å ta i bruk Rapporteket ta kontakt med servicemiljøet ved Are Edvardsen (are.edvardsen@skde.no), alternativt rapporteket@skde.no. Servicemiljøet vil bistå registeret med videre bestilling.

For å kunne jobbe med et register, er det viktig at det finnes en detaljert variabeldokumentasjon av alle variable i registeret, at registeret kan formidle hva de ønsker å finne på Rapporteket for det aktuelle registeret (bestilling), Dette innebærer å spesifisere hvilke type figurer og tabeller man ønsker, samt hvilke variable som skal visualiseres.

Når det konkrete arbeidet starter, er det viktig at det er en faglig kontaktperson i registeret er tilgjengelig for spørsmål, avklaringer og diskusjon.

Servicemiljøet vil være behjelpelige med å komme fram til endelig utforming av figurer, tabeller og rapporter. Resultattjenesten komme i testversjon ei stund etter oppstart. Det er da viktig at noen fra registeret aktivt bruker testversjon, setter seg inn i hvordan systemet fungerer, bruker dataene kritisk og kommer med tilbakemelding på mulige feil og eventuelle misforståelser med hensyn til funksjonalitet.

Kostnader

Utvikling av innhold vil fortrinnsvis utføres av en statistiker i servicemiljøet eller hos registeret og således ikke kreve ekstra kostnader i form av penger. Å sette opp Rapporteket vil imidlertid kreve ressurser i form av tid og engasjement fra registeret, omfanget avhenger av registerets kompleksitet og hvor omfattende resultattjeneste man ønsker.

Når Rapporteket settes i produksjon, påløper det en fast årlig driftsutgift til Norsk Helsenett.