Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Prostatakreftregisteret fikk nasjonal status i 2009 og har, siden oppstarten i 2004 og frem til utgangen av 2020, opplysninger om 78 834 prostatakreftpasienter.

Prostatakreftregisteret inneholder detaljert informasjon om alle pasienter som får prostatakreft; - det vil si at registeret får opplysninger om utredning, behandling og oppfølging av pasientene.

Kreftregisteret samarbeider tett med blant annet klinikere, helseforetak og patologilaboratorier for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med kvalitetsregistrene. Samarbeidet ivaretas ved at det opprettes fagråd for hvert kvalitetsregister med representanter fra ulike regioner og fagområdet. Fagrådet sikrer tilgang til oppdatert medisinsk kunnskap for å underbygge kvalitetsregisterets kliniske relevans og styrke. 

Formål

Prostatakreftregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen til pasienter med prostatakreft. Prostatakreftregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Pasienter

Prostatakreft er kreft som oppstår i blærehalskjertelen (prostata), som sitter lokalisert like under urinblæren hos menn. Alle menn som har fått påvist prostatakreft (ICD 10: C61) i Norge fra 01.01.2004 er inkludert i Prostatakreftregisteret. 
 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Kurativ kreftkirurgi har som mål å fjerne kreften, og kirurgen bør streve etter å oppnå en fri margin. Når patologen påviser kreftceller i snittkanten er det ansett som et uønsket resultat etter en prostatektomi. En ufri margin øker risikoen for et tilbakefall, og ufri margin eller tilbakefall som påvises medfører ofte at pasientene får videre behandling med postoperativ strålebehandling og hermed ytterligere bivirkninger. 

Prostatakreftregisteret har i lengre tid hatt høyt fokus på andel ufri rand, og kontakter sykehus med negativt avvikende resultater for å bevisstgjøre, iverksette tiltak og endre praksis. 

Eksempelvis ble Sykehuset Telemark kontaktet i 2020, og i 2021 ser en allerede en positiv utvikling som følge av tiltak og endret praksis.
 

 

Forskning

I 2020 ble det utlevert 9 datautleveringer fra Prostatakreftregisteret til ulike prosjekter. Det bli utlevert ytterligere 58 sett med data for alle kreftformer, men som også inkluderte prostatakreft. Utleveringene gjelder både forskningsprosjekter, generell statistikk og tabeller.

                                                                       

 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig: Kreftregisteret

Hjemmeside: www.kreftregisteret.no

Telefon: 22 45 13 00

Kontaktperson:
Kvalitetsregisteransvarlig: Ellen Grotnæss

E-post: elgs@kreftregisteret.no