Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er alle pasienter som blir operert for degenerative tilstander i columna ved offentlige og private sykehus. Hensikten er at det enkelte sykehus skal kunne holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter). Nasjonale, aggregerte registerdata vil være referansen for det enkelte sykehus. Registeret har bred støtte i fagmiljøet, både gjennom Norsk Spinalkirurgisk Forening og andre fagmiljøer lokalt og sentralt. Fagrådet skal forvalte nasjonale registerdata og definere hvordan disse skal bearbeides og presenteres. Informasjonen bør komme pasientene til nytte i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

Registeret fikk konsesjon fra Datatilsynet til å bli et nasjonalt kvalitetsregister i 2006. Dataansvarlig for registeret er Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

Formål

  • Formålet er å forbedre kvaliteten på rygg- og nakkekirurgi som utføres ved norske sykehus
  • De enkelte sykehus skal kunne holde oversikt over egne operasjonsresultater (ønskede og uønskede) og bruke informasjonen til forbedringsarbeid

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) skal bidra til en tryggere, mer effektiv og likt fordelt helsetjeneste til pasientene.
 

Pasienter

Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative tilstander («slitasjeforandringer») i rygg og nakke ved alle offentlige og private sykehus.  Degenerative tilstander kan skape trange forhold for nervestrukturer og på grunn av skiveprolaps, benpåleiringer, fortykkelse av leddbånd og feilstillinger. Pasientene opplever sterke smerter og dårlig fysisk funksjon som medfører arbeidsuførhet og redusert livskvalitet.

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av NKR, under oppstart ved nevrokirurgisk avdeling, UNN og St. Olavs Hospital:

«Kirurgisk praksisendring for å redusere forekomst av svelgevansker og stemmeproblemer etter fremre nakkekirurgi for degenerative tilstander».  

Svelgevansker og stemmeproblemer er de hyppigste pasientrapporterte komplikasjonene etter fremre nakkekirurgi. Forekomsten nasjonalt er 15% for svelgevansker og 9% for stemmevansker. Variasjonen mellom sykehus er imidlertid stor for disse komplikasjonene; - svelgevansker (8-33%) og stemmeproblemer (3-15%). Nærmere gjennomgang av data (risikofaktoranalyse) utført av NKR tyder på at tekniske forhold knyttet til kirurgi og narkose kan være av stor betydning.

Ved å gjennomgå prosedyrer, læring av «best praksis» og utvikling av standardiserte prosedyrer er siktemålet å redusere forekomsten av disse komplikasjonene.
 

Forskning

Ni doktorgradsprosjekter (PhD) har vært knyttet opp mot NKR, hvorav 5 er fullført. I tillegg kommer 3 fullførte mastergrader. Resultater fra NKR har vært lagt frem for pasientorganisasjonen «Ryggforeningen». I fagmiljøet har resultater vært presentert for spesialistforeningene (Norsk ortopedisk, nevrokirurgisk og spinalkirurgisk forening) på kirurgisk høstmøte samt utdanningskurs for spesialistkandidatene. I tillegg har NKR bidratt med presentasjoner på en rekke forskningskurs og internasjonale møter. 

Publikasjonsliste 2021/2022:


1. Alhaug O K, et al. Criteria for failure and worsening after surgery for lumbar spinal stenosis: a pros-pective national spine registry observational study. Spine Journal 2021. DOI: 10.1016/j.spinee.2021.04.008 

2. Austevoll I M, et al. Decompression with or without Fusion in Degenerative Lumbar Spondylolisthesis. New England Journal of Medicine 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2100990 

3. Garratt A M, et al. Evaluation of the EQ-5D-3L and 5L versions in low back pain patients. Health Qual Life Outcomes 2021. DOI: 10.1186/s12955-021-01792-y 

4. Gulati S, et al. Surgery for Degenerative Cervical Myelopathy: A Nationwide Registry-Based Observational Study With Patient-Reported Outcomes. Neurosurgery 2021. DOI: 10.1093/neuros/nyab259 

5. Holmberg S T, et al. Pain During Sex Before and After Decompressive Surgery for Lumbar Spinal Stenosis: A Multicenter Observational Study. Spine 2021. DOI: 10.1097/BRS.0000000000004008 

6. Werner D A T, et al. A prognostic model for failure and worsening after lumbar microdiscectomy: a multicenter study from the Norwegian Registry for Spine Surgery. Acta Neurochirurgica 2021. DOI: 10.1007/s00701-021-04859-3 

7. Aaen J, et al. Clinical and MRI findings in lumbar spinal stenosis: baseline data from the NORD-STEN study. Euro Spine Journal 2021. DOI: 10.1007/s00586-021-07051-4 

8. Alhaug O K, et al. Incidental dural tears associated with worse clinical outcomes in patients operated for lumbar spinal stenosis. Acta Neurochir 2022. DOI: 10.1007/s00701-022-05421-5 

9. Alhaug O K, et al. Predictors for failure after surgery for LSS, a prospective observational study. Spine J 2022. DOI: 10.1016/j.spinee.2022.10.010 

10. Alhaug O K, et al. Accuracy and agreement of national spine register data for 474 patients compared to corresponding electronic patient records. Eur Spine J 2022. DOI: 10.1007/s00586-21-07093-8 

11. Danielsen E, et al. A nationwide study of patients operated for cervical degenerative disorders in public and private hospitals. Scientific Reports 2022. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-17194-z 

12. Hara S, et al. Effect of Spinal Cord Burst Stimulation vs Placebo Stimulation on Disability in Patients With Chronic Radicular Pain After Lumbar Spine Surgery: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2022. DOI: 10.1001/jama.2022.18231 107 KAPITTEL 8. SAMARBEID OG FORSKNING 

13. Hara S, et al. Return to Work after Surgery for Cervical Radiculopathy: A Nationwide Registrybased Observational Study. Spine (Phila Pa 1976) 2022. DOI: 10.1097/BRS.0000000000004482 

14. Hermansen E, et al. Comparison of 3 Different Minimally Invasive Surgical Techniques for Lumbar Spinal Stenosis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open 2022. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.4291 

15. Holmberg S T, et al. Persistent Use of Prescription Opioids Following Lumbar Spine Surgery: Observational Study with Prospectively Collected Data From Two Norwegian Nationwide Registries. Spine (Phila Pa 1976) 2022. DOI: 10.1097/BRS.0000000000004275 

16. Holmberg S T, et al. Surgery for degenerative cervical myelopathy in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis: a nationwide registry-based study with patient-reported outcomes. Acta Neurochir (Wien) 2022. DOI: 10.1007/s00701-022-05382-9 

17. Ingebrigtsen T, et al. Cervical spine surgery in the Northern Norway Regional Health Authority area in 2014-18. Tidsskr Nor Laegeforen 2022. DOI: 10.4045/tidsskr.21.0628 

18. Johansen T O, et al. Surgery for degenerative cervical myelopathy in the elderly: Worthwhile or futile? Brain and Spine 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bas.2022.101015 

19. Johansen T O, et al. Surgery for degenerative cervical myelopathy in the elderly: a nationwide registry-based observational study with patient-reported outcomes. Acta Neurochir (Wien) 2022. DOI: 10.1007/s00701-022-05282-y 

20. Lonne V V, et al. Is surgery for recurrent lumbar disc herniation worthwhile or futile? A single center observational study with patient reported outcomes. Brain Spine 2022. DOI: 10.1016/j.bas.2022.100894 

21. Mjaset C, et al. Clinical improvement after surgery for degenerative cervical myelopathy; A comparison of Patient-Reported Outcome Measures during 12-month follow-up. PLoS One 2022. DOI: 10.1371/journal.pone.0264954 

22. Rossvoll I, et al. Outcome of surgery for isthmic spondylolisthesis from the Norwegian Registry for Spine Surgery (NORspine). Brain and Spine 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bas.2022.100960 

23. Kaur, S et al. Characteristics and outcomes of patients who did not respond to a national spine surgery registry. BMC Musculoskelet Disord 2023. https://doi.org/10.1186/s12891-023-06267-3
 

Kontaktpersoner

Dataansvarlig
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hjemmeside
Ryggregisteret

Tlf.: 77 66 90 15

Send primært henvendelser til: ryggregisteret@unn.no

Kontaktpersoner

Mai Lisbet Berglund, sekretær
mai.lisbet.berglund@unn.no

Anette M. Thyrhaug, koordinator
Anette.Moltu.Thyrhaug@unn.no

Tore Solberg, faglig leder
tore.solberg@unn.no

Registerbeskrivelse