Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Om registeret
Resultater
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Registeret fikk konsesjon fra Datatilsynet til å bli et nasjonalt kvalitetsregister i 2006. Databehandlingsansvarlig for registeret er Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

Formål

 • Formålet er å forbedre kvaliteten på rygg- og nakkekirurgi som utføres ved norske sykehus
 • De enkelte sykehus skal kunne holde oversikt over egne operasjonsresultater (ønskede og uønskede) og bruke informasjonen til forbedringsarbeid

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) skal bidra til en tryggere, mer effektiv og likt fordelt helsetjeneste til pasientene.
 

Pasienter

Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative tilstander («slitasjeforandringer») i rygg og nakke ved alle offentlige og private sykehus.  Degenerative tilstander kan skape trange forhold for nervestrukturer og på grunn av skiveprolaps, benpåleiringer, fortykkelse av leddbånd og feilstillinger. Pasientene opplever sterke smerter og dårlig fysisk funksjon som medfører arbeidsuførhet og redusert livskvalitet.

 

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?
Kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av NKR, under oppstart ved nevrokirurgisk avdeling, UNN og St. Olavs Hospital:

«Kirurgisk praksisendring for å redusere forekomst av svelgevansker og stemmeproblemer etter fremre nakkekirurgi for degenerative tilstander».  

Svelgevansker og stemmeproblemer er de hyppigste pasientrapporterte komplikasjonene etter fremre nakkekirurgi. Forekomsten nasjonalt er 15% for svelgevansker og 9% for stemmevansker. Variasjonen mellom sykehus er imidlertid stor for disse komplikasjonene; - svelgevansker (8-33%) og stemmeproblemer (3-15%). Nærmere gjennomgang av data (risikofaktoranalyse) utført av NKR tyder på at tekniske forhold knyttet til kirurgi og narkose kan være av stor betydning.

Ved å gjennomgå prosedyrer, læring av «best praksis» og utvikling av standardiserte prosedyrer er siktemålet å redusere forekomsten av disse komplikasjonene.
 

Forskning

Ni doktorgradsprosjekter (PhD) har vært knyttet opp mot NKR, hvorav 5 er fullført. I tillegg kommer 3 fullførte mastergrader. Resultater fra NKR har vært lagt frem for pasientorganisasjonen «Ryggforeningen». I fagmiljøet har resultater vært presentert for spesialistforeningene (Norsk ortopedisk, nevrokirurgisk og spinalkirurgisk forening) på kirurgisk høstmøte samt utdanningskurs for spesialistkandidatene. I tillegg har NKR bidratt med presentasjoner på en rekke forskningskurs og internasjonale møter. 

Publikasjonsliste 2019:

 1. Clinical outcome after surgery for lumbar spinal stenosis in patients with insignificant lower extremity pain. A prospective cohort study from the Norwegian registry for spine surgery. Hermansen E, et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2019) 20:36.
   
 2. Decompression alone versus decompression with instrumental fusion the NORDSTEN degenerative spondylolisthesis trial (NORDSTEN-DS); Study protocol for a randomized controlled trial. Austevoll I, et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2019) 20:1.
   
 3. Lumbar spine surgery across 15 years: trends, complications and reoperations in a longitudinal observational study from Norway. Margreth Grotle, et al. August 2019, BMJ Open 9(8):e028743. 
   
 4. Complications, reoperations, readmissions, and length of hospital stay in 34 639 surgical cases of lumbar disc herniation. Olaf Fjeld, et al. April 2019 The Bone & Joint Journal 101(4):470-477. 
   
 5. Decompression alone versus decompression with instrumental fusion the NORDSTEN degenerative spondylolisthesis trial (NORDSTEN-DS); Study protocol for a randomized controlled trial. Ivar Magne Austevoll, et al. BMC Musculoskeletal Disorders: (2019) 20:7.
   
 6. Follow-up score, change score or percentage change score for determining clinical important outcome following surgery? An observational study from the Norwegian registry for Spine surgery evaluating patient reported outcome measures in lumbar spinal stenosis and lumbar degenerative spondylolisthesis. Ivar Magne Austevoll, et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2019) 20:31.
   
 7. Surgical Treatment of Degenerative Disk Disease in Three Scandinavian Countries: An International Register Study Based on Three Merged National Spine Registers. Mikkel Østerheden, et al. April 2019, Global Spine Journal, Dec; 9(8): 850–858.
   
Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hjemmeside
Ryggregisteret

Tlf.: 77 66 90 15

Send primært henvendelser til: ryggregisteret@unn.no

Kontaktpersoner

Mai Lisbet Berglund, sekretær
mai.lisbet.berglund@unn.no

Anette M. Thyrhaug, koordinator
Anette.Moltu.Thyrhaug@unn.no

Tore Solberg, faglig leder
tore.solberg@unn.no

Registerbeskrivelse