Nasjonalt kvalitetsregister for behandling i psykisk helsevern voksne (PHV)

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling i psykisk helsevern voksne (PHV)

Om registeret
Resultater
Kontakt

Hensikten med registeret er å bidra til å forbedre behandlingstilbudet for voksne pasienter med psykiske lidelser. Nasjonalt kvalitetsregister for PHV voksne skal inkludere alle helseforetak som utreder og behandler pasienter, mellom 18–65 år innen psykisk helsevern. 

Registeret skal bidra til å kvalitetssikre behandlingen og danne grunnlag for forskning. Registeret skal gi informasjon om behandlingen pasientene får og hvordan behandlingen fører til endringer i pasientenes symptomer, fungering og livskvalitet. Med dette vil registeret bidra til økt kunnskap om hvilken behandling som fungerer, hvor effektiv den er og for hvem den fungerer for. 

Registeret vil inkludere alle pasienter som behandles for psykisk lidelse innen spesialisthelsetjenesten i Helseforetakene, unntatt de som velger å reservere seg mot oppføring.

 

Resultater

Registeret fikk nasjonal status i 2022 og har derfor ikke resultater ennå. 

Kontaktpersoner

 

Databehandlingsansvarlig: Helse Stavanger HF.

Leder av registerets fagråd:
Kent Jensen
Kent.Jensen@helse-nord.no


Registerleder:
Inge Joa
Inge.Joa@sus.no