Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Om registeret
Resultater
Kontakt

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er en medisinsk behandlingsform der det gis en kontrollert mengde strøm til hjernen for å utløse et generalisert epileptisk anfall. Behandlingen gjøres i narkose. Hovedindikasjon for behandlingen er alvorlig depresjon med eller uten psykosesymptomer. Det nasjonale ECT-registeret skal være et kvalitetsregister som inkluderer alle behandlingsenheter som behandler pasienter med ECT i Norge. Registeret skal bidra til å forbedre og kvalitetssikre behandlingen og danne grunnlag for forskning. Registerets hovedformål er å skaffe oversikt over ECT som gis i Norge inkludert vedlikeholds-behandlinger og behandlinger gitt på nødrettsgrunnlag. Registeret skal bidra til å sikre at Nasjonale retningslinjer for ECT fra 2017 etterleves, særlig med tanke på følgende hovedområder:

  • Informasjon og rettslig grunnlag  
  • Indikasjoner for behandling
  • Standarder for gjennomføring av behandling 

Videre skal registeret bidra til å skaffe kunnskap om pasientenes opplevelse av behandlingen og danne grunnlag for forskning.  

Registeret er reservasjonsbasert og inklusjonskriteriet er gjennomført ECT behandling.
 

Resultater

Registeret fikk nasjonal status i 2022 og har derfor ikke resultater ennå. 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig: Helse Vest

Leder av registerets fagråd:
Eivind Aakhus
Eivind.Aakhus@aldringoghelse.no

Forskningsleder:
Ute Kessler
ute.kessler@helse-bergen.no

Registerleder fra 01.01.2023:
Hallvard Lund-Heimark
hallvard.teigen.lund-heimark@helse-bergen.no 

Registerkoordinator:
Kristine Elsa Krokli
kristine.elsa.krokli@helse-bergen.no