Nasjonalt kvalitetsregister for psykisk helsevern barn og unge

Nasjonalt kvalitetsregister for psykisk helsevern barn og unge

Om registeret
Resultater
Kontakt

Nasjonalt kvalitetsregister for psykisk helsevern barn og unge (KVABUP)  ble opprettet i 2023. Mer informasjon kommer.

Resultater

Registeret er nyopprettet - resultater kommer.

Kontaktpersoner

Børge Mathiassen

E-post: Borge.Idar.Mathiassen@unn.no