Norsk hjerteinfarktregister

Kontakt

Ragna Elise Støre Govatsmark

Send e-post

Resultater

Hovedfunn
  • Forskjeller mellom sykehus på behandling i akuttfasen av hjerteinfarkt
  • Store regionale variasjoner i forekomst av hjerteinfarkt i Norge
  • Mange pasienter opplever redusert livskvalitet etter hjerteinfarkt

Årsrapporter