Norsk kvinnelig inkontinensregister

Kontakt

Tomislav Dimoski
tomdim@ous-hf.no

Hovedfunn
  • 84 prosent av pasientene var veldig fornøyde etter operasjon sammenlignet med 83 prosent året før

  • 91 prosent av pasientene som ble objektivt testet med en stresstest etter operasjon, hadde ingen påvisbar urinlekkasje

  • 61 prosent av pasientene ble testet med en objektiv stresstest etter operasjonen sammenlignet med kun 58 prosent året før

Årsrapporter