Norsk kvinnelig inkontinensregister

Kontakt

Tomislav Dimoski
tomdim@ous-hf.no

Hovedfunn
  • 83 prosent av pasientene er veldig fornøyde etter operasjon
  • 91 prosent av dem som fikk utført stresstest etter operasjon, hadde ingen påvisbar urinlekkasje

Registeret innhenter subjektive og objektive data før og etter operasjon fra kvinner operert for urininkontinens. Pasientrapporterte symptomer registreres ved hjelp av et validert spørreskjema før operasjon og ved alle postoperative kontroller (6-12 mnd. og 3 år). Dette spørreskjemaet graderer pasientens plager og hjelper til med å kategorisere mekanismen bak pasientens urinlekkasje. Stress- og urgencyinkontinensindeksene som genereres av spørsmålene i skjemaet, har minimumsverdi 0 og maksimumsverdi henholdsvis 12 og 8. Disse indeksene gir uttrykk for graden av pasientens symptomer for både stressinkontinens (anstrengelsesutløst lekkasje) og urgencyinkontinens (hastverkslekkasje).

83 % av pasientene var veldig fornøyde med operasjonen og de subjektive plagene vurdert ut fra en gjennomsnittlig symptomscore (stressinkontinensindeks og urgencyinkontinensindeks) ble redusert fra henholdsvis 8,4 (maks 12) og 3,0 (maks 8) før operasjonen til henholdsvis 1,2 og 1,3 etter operasjonen. 

Årsrapporter