Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)