Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Kontakt

Stefanie Erhard-Midttun
55 97 55 60

Hovedfunn
Ni av 10 pasienter er i stor grad eller meget stor grad fornøyd med ivaretagelsen fra Smerteteamene. 

Dette anser vi som en gledelig stor andel da smertebehandlingen  ofte er utfordrende og ikke sjelden jobber vi med nedtrapping av opioider (sterke vanedannende medisiner). 
 

Årsrapporter