Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Kontakt

Stefanie Erhard-Midttun
55 97 55 60

Resultater

Hovedfunn
  • To av tre pasienter har nedgang i smerteintensitet fra første til siste tilsyn
  • 66 prosent av pasientene ble tilsett samme dag som de ble henvist
  • 94 prosent av pasientene er i stor grad eller i meget stor grad fornøyd med smertebehandlingen

Årsrapporter