Årsrapportmalen for 2019 er klar

Image
Frist for innlevering av årsrapport er 1.oktober 2020. Det er viktig at registrene benytter ny årsrapportmal ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Mal for årsrapport 2019 for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er nå klar. Frist for registrene å sende inn årsrapport er 1. oktober 2020.

Den nye årsrapportmalen har noen endringer fra fjorårets mal. Det er viktig at registrene benytter malen i lenken under for årsrapport ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Publisering av nye resultater på nett

Det vil etter hvert komme bestilling tilknyttet publisering av resultater på nett. 
 

 

Lenker til årsrapportmal

Ny stadieinndeling fra 2019

I 2020 vil et revidert stadieinndelingssystem tas i bruk. Se veileder for det reviderte stadieinndelingssystemet.