Artikler

Forskrift for medisinske kvalitetsregistre ute på høring

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre er ute på høring med høringsfrist 20. februar 2019. Forskriften er viktig som rettsgrunnlag for kvalitetsregistrene, og legger til rette for bedre datakvalitet og økt utnyttelse av helsedata.

Kurs i analyse av registerdata

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

God jul og godt nyttår!

Vi i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre takker alle medarbeidere i kvalitetsregistrene og andre registerinteresserte for godt samarbeid i 2018, og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Rusregisteret har fått nasjonal status

3.desember fikk Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS nasjonal status.

Ny løsning for pålogging testes ut i februar

I februar 2019 er det klart for å teste en ny felles påloggingsløsning for medisinske kvalitetsregistre. Den nye løsningen vil erstatte Helseregister.no.

Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter for 2017

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.

Revidert handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre

Handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø (2016-2020) ble revidert i 2018. Bakgrunnen for revisjonen var behov for å justere, tydeliggjøre og konkretisere noen av tiltakene. I tillegg har utviklingen på feltet ført til behov for nye tiltak.

Ny insentivordning for registrering i medisinske kvalitetsregistre

Det er viktig at dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er høy, slik at resultatene i som presenteres fra registeret er representative for hele den aktuelle pasientgruppen.