Artikler

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Spørreskjemaet "Frykt for covid-19" er klar for bruk

Det korona-spesifikke instrumentet "The Fear of covid-19 Scale" er nå oversatt og validert på norsk og tilgjengelig for bruk i medisinske kvalitetsregistre.

Kurs Analyse av registerdata i forskning 2021

Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 20. - 22. april 2021.

Statusrapport 2020 for medisinske kvalitetsregistre

Ny Statusrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre er publisert. Rapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2020.

Webinar: Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester

Mandag 18.januar ble Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester lansert under et webinar arrangert av SKDE. Hele webinaret er tilgjengelig som opptak for de som ønsker å se det.

Mal for årsrapport 2020 og veiledning for valideringsundersøkelser

Her følger informasjon om registrenes årsrapporter for 2020, og om veiledning for valideringsundersøkelser. Lenker til ny mal for årsrapport, stadieveileder og veiledning for valideringsundersøkelser finnes nederst i saken.

Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2019

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.

Colourbox

Årsrapport for 2020 og resultater til publisering - OBS: Tidligere frist for innlevering

Frist for registrene å sende inn årsrapport og resultater til publisering er 15. juni 2021.

Ny interaktiv nettside med resultater

For å gjøre det enkelt har vi samlet relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre på en nettside hvor du kan velge det sykehuset du er interessert i, få en samlet oversikt og samtidig sammenligne med andre sykehus. Demonstrasjonsvideo finner du her!