Artikler

Colourbox

Årsrapport for 2020 og resultater til publisering - OBS: Tidligere frist for innlevering

Frist for registrene å sende inn årsrapport er 15. juni 2021, og frist for å levere resultater til publisering er 1. april 2021.

Ny interaktiv nettside med resultater

For å gjøre det enkelt har vi samlet relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre på en nettside hvor du kan velge det sykehuset du er interessert i, få en samlet oversikt og samtidig sammenligne med andre sykehus. Demonstrasjonsvideo finner du her!

Se video! Webinar: Presentasjon av resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Gikk du glipp av webinaret i forbindelse med presentasjon av resultater fra medisinske kvalitetsregistre? Her kan du se sendingen når du vil.

Delta på webinar i dag kl. 13.00: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Delta på webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i dag klokken 13.00

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Spørreskjema om frykt for å bli smittet av korona-viruset er snart klar til bruk

Det korona-spesifikke instrumentet "The Fear of covid-19 Scale" er oversatt til norsk og snart tilgjengelig for bruk i medisinske kvalitetsregistre.

Presentasjoner - Kurs Analyse av registerdata i forskning

Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 13. - 15. oktober 2020.

Årlig brukerseminar utsettes til våren 2021

Det årlige brukerseminaret som vanligvis arrangeres i løpet av høsten utsettes til våren 2021. Dette som følge av koronasituasjonen.

Webinar om Helseanalyseplattformen

Helsedataprogrammet arrangerer et webinar om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre på Helseanalyseplattformen i august og september.