Artikler

Hvilke sykehus registrerer dit de skal?

Årets tilslutningsrapport med oversikt over hvilke sykehus som aktivt registrerer inn i nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er klar.

Bent Høie, 14.november 2016

Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseministeren kommer for å åpne arrangementet.

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018

Da er sted og dato for Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 klart. Konferansen vil foregå i Tromsø 20.-21.mars 2018. Sett av datoene!

Mer publikumsvennlige resultatsider

Fire nasjonale kvalitetsregistre deltar i et nytt prosjekt med mål om å gjøre resultatsidene mer publikumsvennlige.

Nasjonalt servicemiljø ønsker alle en god sommer

Vi i servicemiljøet vil gjerne ønske alle en god sommer, og vi ser frem mot en spennende høst med registrene og våre samarbeidspartnere.

Publisering av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2017

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre vedtok i møtet 8.juni bestillingen til årets publisering av resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene.

Mal for innlevering av årsrapport for 2016

Her finner du årsrapportmalen for rapporteringsåret 2016, og veileder til stadieinndelingssystemet. Begge skal være en hjelp ved utarbeidelse av årsrapport.

Får eldre i Norge likeverdige helsetjenester?

I juni lanserte Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) et nytt helseatlas som analyserer helsetjenester gitt til eldre. Atlaset viser at det er geografiske forskjeller i bruk av helsetjenester til den eldre befolkningen i landet.