Ny mal - årsrapporter for medisinske kvalitetsregistre

Image
årsrapport
Interregional arbeidsgruppe (IRA) har vedtatt en ny forenklet mal for årsrapporter fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre som skal tas i bruk for rapporteringsåret 2023.

Den nye malen er noe forkortet og forenklet sammenlignet med tidligere, og det legges opp til en større andel strukturert informasjon.

Den nye malen og stadieveileder for rapporteringsåret 2023 er tilgjengelig på https://www.kvalitetsregistre.no/arsrapportmal