Arrangement

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.
Image
Bergen
Fokus for årets konferanse vil vera korleis pasientrapporterte data kan bidra til ei betre helseteneste. Programmet vil innehalda tema som korleis pasientrapporterte data kan nyttast i klinisk praksis, korleis dei kan endra klinisk praksis og korleis dei kan nyttast i helseøkonomiske analysar.

Årets hovedforelesar er Dr. Kate Absolom frå School of Medicine, University of Leeds, UK. Dr. Absolom er ein helseforskar som arbeidar på tvers av forskingsgruppene Patient Centered Outcomes Research (PCOR) og Division of Health Services Research. Innan fagfeltet pasientrapporterte data har arbeidet hennar særleg hatt fokus på å utvikla og evaluera nettbasert teknologi for innhenting av sjølvrapporterte symptomdata frå pasientar med kreft for bruk i klinisk praksis
Image
Shutterstock
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner i Oslo 7. november 2022.
Image
Bergen
Fokuset for årets konferanse er korleis pasientrapporterte data kan verta brukt i klinisk praksis, og kva for juridiske og tekniske mogelegheiter og utfordringar elektronisk innhenting av denne type data kan gje.

Årets hovedforelesar er Maud van Muilekom frå Emma Children’s Hospital Amsterdam UMC, Nederland. Maud van Muilekom er psykolog, og har i sin forskningsaktivitet særleg fokus på korleis bruk av PROM i klinisk praksis kan optimaliseras.
Image
bilde kvalitetet
For å bidra til økt bruk av medisinske kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid, arrangerer Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre konferanse 2. november.

Da mange har formidlet at de ikke har mulighet til å reise, og for å gjøre konferansen tilgjengelig for flest mulig, gjennomføres arrangementet digitalt. Det vil sendes Teams-innkalling til alle påmeldte. Påmelding via påmeldingslenken.
Image
forskning
Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 29. - 31. mars 2022.
Image
Medisinske kvalitetsregistre skal bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten.
Image
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til digitalt seminar (Teams) for brukerrepresentanter og -organisasjoner mandag 22. mars kl. 10.00-12.30.
Image

Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 20. - 22. april 2021.
Image
Mandag 18.januar ble Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester lansert under et webinar arrangert av SKDE. Hele webinaret er tilgjengelig som opptak for de som ønsker å se det.