Arrangement

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.
Image
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til digitalt seminar (Teams) for brukerrepresentanter og -organisasjoner mandag 22. mars kl. 10.00-12.30.
Image
Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 20. - 22. april 2021.
Image
Mandag 18.januar ble Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester lansert under et webinar arrangert av SKDE. Hele webinaret er tilgjengelig som opptak for de som ønsker å se det.
Image
Gikk du glipp av webinaret i forbindelse med presentasjon av resultater fra medisinske kvalitetsregistre? Her kan du se sendingen når du vil.
Nasjonalt servicemiljø inviterer til webinar tirsdag 27.oktober klokken 13.00, i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.
Image
Delta på webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i dag klokken 13.00
Image
Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 13. - 15. oktober 2020.
Image
Det årlige brukerseminaret som vanligvis arrangeres i løpet av høsten utsettes til våren 2021. Dette som følge av koronasituasjonen.
Helsedataprogrammet arrangerer et webinar om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre på Helseanalyseplattformen i august og september.