Seminar om brukermedvirkning 7. november 2022

Image
Shutterstock
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner i Oslo 7. november 2022.

God kvalitet i helsetjenesten forutsetter at det tas hensyn til erfaringer og synspunkter fra brukerne. Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et viktig satsningsområde for arbeidet i og med medisinske kvalitetsregistre.

Vi inviterer spesielt pasient- og brukerrepresentanter som er deltakere i nasjonale kvalitetsregistres fagråd.

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj. Reise og opphold for representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner dekkes av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

Tid: Mandag 7. november 2022, 09:30 - 15:00
Sted: Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerusgate 3, Oslo

Påmelding HER

Frist for påmelding er 20.oktober