Velkomen til PROM-konferansen 23. mai 2023

Image
Bergen
Fokus for årets konferanse vil vera korleis pasientrapporterte data kan bidra til ei betre helseteneste. Programmet vil innehalda tema som korleis pasientrapporterte data kan nyttast i klinisk praksis, korleis dei kan endra klinisk praksis og korleis dei kan nyttast i helseøkonomiske analysar.

Årets hovedforelesar er Dr. Kate Absolom frå School of Medicine, University of Leeds, UK.

Konferansen er samordna med Digital helse-dager som vert arrangert av Alrek helseklynge, Helse Bergen og Høgskulen på Vestlandet 24.-25. mai 2023.

Vi gler oss til å sjå dykk i Bergen. Påmeldingsfrist 08. mai 2023. Lenke til påmelding. Konferansen er gratis.

Pasientrapporterte data bidrar til bedre helsetjenester

Dato: Tirsdag 23. mai 2023, 09:00 - 15:30

Stad: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen (like ved Jernbanestasjonen)

Arrangør: Fagsenter for pasientrapporterte data, SKDE, Helse Bergen

PROGRAM

09:00-09:30 Registrering og mingling  

09:30-09:35 Opning v/ Pål Ove Vadset, leiar Fagsenter for pasientrapporterte data

09:35-10:35 PROM data visualization in the clinical setting: what, how and when v/Dr Kate Absolom, School of Medicine, University of Leeds, UK  

Val av PROM-instrument og metodiske hensyn  

10:35-10:55 Perfect health, not so perfect after all v/ Tone M. Norekvål, spesialrådgivar Fagsenter for pasientrapporterte data og professor ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet  

10:55-11:15 PROM skjema i ein prostata kohort – kor spesifikk bør ein vera? v/ Marjolein M. Iversen, spesialrådgivar Fagsenter for pasientrapporterte data og professor ved Høgskulen på Vestlandet    

11:15-11:35 Korleis gjera det enkelt? Ny normkalkulator for RAND36/12 v/John Roger Andersen, professor ved Høgskulen på Vestlandet  

11:35-12:35 LUNSJ  

Pasientrapporterte data endrar praksis

12:35-12:55 Tonsilleregisteret - erfaringar med bruk av PROM-data i kvalitetsforbetring v/ Siri Wennberg, leiar Norsk kvalitetsregister øre-nese-hals

12:55-13:15 PROM endrar praksis v/ Torbjørn Berge Kristensen, overlege, PhD, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Nasjonalt hoftebruddregister

13:15-13:35 Utfordringar og nytte av å innhenta PROM data pre-operativt i register v/Toril Råknes, sykepleiar og leiar Norsk Gynekologisk endoskopiregister (NGER)

13:35-13:55 Bruk av PROM og maskinlæring til å predikera pasienttilfredsheit v/ Håvard Visnes Overlege, PhD, Forsker Nasjonalt Korsbåndregister

13:55-14:15 Bruk av PROMs i Nasjonalt traumeregister. Ny og overraskande kunnskap om pasientars erfaringar og tips om innhenting av viktig tilleggsinformasjon ved bruk av PROMs v/ professor emeritus Olav Røise, Universitetet i Oslo, faglig leiar Nasjonalt traumeregister

14:15-14:35 PAUSE med kaffe og noe å bite i

PROM i helseøkonomiske analyser

14:35-14:55 Korleis bruke data for helserelatert livskvalitet i helseøkonomisk evaluering og prioriteringsbeslutningar? v/ professor Bjarne Robberstad, Universitetet i Bergen

14:55-15:15 EQ-5D eller SF-6D: Styrker og svakheiter i teori og praksis v/ professor Jan Abel Olsen, UiT Norges arktiske universitet

15:15-15:30 Takk for dagen og vel heim v/ Linn Bæra, Leiar av Fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data