Velkommen til PROM-konferansen 2024

Image
Bergen
Velkommen til PROM-konferansen i Bergen tirsdag 28. mai 2024. Fokus vil være bruk av PROM i klinisk praksis, kvalitetsforbedring og forskning med mange spennende innlegg. Årets keynote holdes av Liv Marit Valen Schougaard, PhD, fra Center for Patientrapporterede Oplysninger ved Aarhus Universitet. Schougaard har lang erfaring med implementering av PROM i klinisk praksis i Danmark.

Vi gleder oss til å se dere i Bergen. Konferansen er gratis.

Påmeldingsfristen var søndag 19. mai 2024. Om du fortsatt ønsker å delta, ta kontakt med oss på: PROMsenter@ihelse.net.

Konferansen er lagt til dagen før DigitalHelse2024 som avholdes 29.-30. mai 2024.

Pasientrapporterte data i klinisk praksis, kvalitetsforbedring og forskning

Dato: Tirsdag 28. mai 2024, 09:00 - 15:00

Stad: Storstuen, Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus

PROGRAM

09:00-09:30     Registrering med servering av kaffe og te

09:30-09:40     Åpning v/Pål Ove Vadset, leder Fagsenter for pasientrapporterte data og Seksjon for helsetjenesteutvikling, Helse Bergen

09:40-10:40 Bruk av PROM i klinisk praksis - en PROMrejse til det danske sundhetsvæsen v/ Liv Marit Valen Schougaard, PhD, Center for Patientrapporterede Oplysninger, Aarhus Universitet, Danmark.

10:40-10:50 Beinstrekk

Bruk av PROM i klinisk praksis og digital hjemmemonitorering

Sesjonen ledes av Tone M. Norekvål, Spesialrådgiver Fagsenter for pasientrapporterte data, professor ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet

10:50-11:10 Helsekompetanse og betydning av PROMs - eksempler fra oppfølging av pasienter med KOLS v/ Christine Råheim Borge, førsteamanuensis Lovisenberg Diakonale Høgskole og Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO, og seniorforsker Lovisenberg Diakonal Sykehus.

11:10-11:30 eHjerteRehab - etikk i utvikling av digitale tjenester v/Trond Røed Pettersen, post doc Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus og førsteamanuensis Høgskulen på Vestlandet

11:30-12:30 LUNSJ

Metodiske hensyn, visualisering av PROM-data og forskningsnytt

Sesjonen ledes av Marjolein M. Iversen, Spesialrådgiver Fagsenter for pasientrapporterte data og professor ved Høgskulen på Vestlandet

12:30-12:50 Visualisering av pasientrapporterte data v/ Sondre Aasen Nilsen, Forsker, NORCE

12:50-13:10 Tredobbel skjevhet i hoftebruddata gir fare for skjeve slutninger. Hva kan vi gjøre med det? v/Cato Kjærvik, overlege ortopedi, Nordlandssykehuset Vesterålen, Forsker I ved SKDE og førsteamanuensis ved UiT

13:10-13:30 Livskvalitet blant pasienter med hjertesvikt og implantert hjertestarter. Resultater fra Norsk Hjertesviktregister v/Hanne Flagtvedt, spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, Helse Fonna, og PhD-stipendiat

13:30-13:50 PAUSE med kaffe og noe å bite i

Pasientrapporterte data endrer praksis

Sesjonen ledes av Sindre Børke, Medlem av Fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data

13:50-14:10 Digital oppfølging av pasienter innen ortopedkirurgi ved bruk av PROM v/Aksel Paulsen, overlege og PhD i ortopedisk kirurgi og førsteamanuensis Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetsjukehus, Helse Stavanger

14:10-14:30 Subjektive data i Norsk kvinnelig inkontinensregister endrer klinisk praksis v/Ole-Aleksander Dyrkorn, overlege gynekologi, PhD-stipendiat, Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)

14:30-14:50 PROM i 4-dagers behandlingen. Hvordan brukes PROM, og hva slags nytte har og gir det for pasienter og behandlere? v/ Bjarne Kristian Aaslie Hansen, professor, Universitet i Bergen, og direktør klinikk for 4-dagers behandling, Haukeland Universitetssykehus

14:50-15:00 Takk for dagen og vell hjem v/ Sindre Børke