Velkommen til PROM-konferansen 2024

Image
Bergen
Velkommen til PROM-konferansen i Bergen tirsdag 28. mai 2024. Fokus vil være bruk av PROM i klinisk praksis, kvalitetsforbedring og forskning med mange spennende innlegg. Årets keynote holdes av Liv Marit Valen Schougaard, PhD, fra Center for Patientrapporterede Oplysninger ved Aarhus Univeristet. Schougaard har lang erfaring med implementering av PROM i klinisk praksis i Danmark.

Vi gleder oss til å se dere i Bergen. Konferansen er gratis.

Frist for påmelding er tirsdag 14.mai 2024. Påmeldingslenken finner du HER.

Konferansen er lagt til dagen før DigitalHelse2024 som avholdes 29.-30. mai 2024.

Pasientrapporterte data i klinisk praksis

Dato: Tirsdag 28. mai 2024, 09:00 - 15:00

Stad: Storstuen, Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus

PROGRAM

09:00-09:30     Registrering med servering av kaffe og te

09:30-09:40     Åpning v/Pål Ove Vadset, leder Fagsenter for pasientrapporterte data og Seksjon for helsetjenesteutvikling, Helse Bergen

09:40-10:40 Bruk av PROM i klinisk praksis - en PROMrejse til det danske sundhetsvæsen v/ Liv Marit Valen Schougaard, PhD, Center for Patientrapporterede Oplysninger, Aarhus Universitet, Danmark.

10:40-10:50 Beinstrekk

Bruk av PROM i klinisk praksis og digital hjemmemonitorering

10:50-11:10 Hvordan kan vi bruke PROM i klinisk praksis? v/ NN

11:10-11:30 Etiske problemstillinger knyttet til digital hjemmeoppfølging v/Leonora Bergsjø, førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder/Senter for e-helse. Leder for NORDE (Norsk råd for digital etikk)

11:30-12:30 LUNSJ

Metodiske hensyn, visualisering av PROM-data og forskningsnytt

12:30-12:50 Visualisering av pasientrapporterte data v/ Sondre Aasen Nilsen, Forsker, NORCE

12:50-13:10 Tredobbel skjevhet i hoftebruddata gir fare for skjeve slutninger. Hva kan vi gjøre med det? v/Cato Kjærvik, overlege ortopedi, Nordlandssykehuset Vesterålen, Forsker I ved SKDE og førsteamanuensis ved UiT

13:10-13:30 Livskvalitet blant pasienter med hjertesvikt og implantert hjertestarter. Resultater fra Norsk Hjertesviktregister v/Hanne Flagtvedt, spesialsykepleier i kardiologi, Helse Fonna, og PhD-stipendiat Høgskulen på Vestlandet

13:30-13:50 PAUSE med kaffe og noe å bite i

Pasientrapporterte data endrer praksis

13:50-14:10 Digital oppfølging av pasienter innen ortopedkirurgi ved bruk av PROM v/Aksel Paulsen, overlege og PhD i ortopedisk kirurgi og førsteamanuensis Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetsjukehus, Helse Stavanger

14:10-14:30 Subjektive data i Norsk kvinnelig inkontinensregister endrer klinisk praksis v/Ole-Aleksander Dyrkorn, overlege gynekologi, PhD-stipendiat, Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)

14:30-14:50 Innlegg kommer v/NN

14:50-15:00 Takk for dagen og vell hjem v/ Linn Bæra, Leder av Fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data og leder for brukererfaring i Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)