Digital kvalitetskonferanse - Slik bruker du medisinske kvalitetsregistre til forbedring av helsetjenesten

Image
bilde kvalitetet
For å bidra til økt bruk av medisinske kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid, arrangerer Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre konferanse 2. november.

Da mange har formidlet at de ikke har mulighet til å reise, og for å gjøre konferansen tilgjengelig for flest mulig, gjennomføres arrangementet digitalt. Det vil sendes Teams-innkalling til alle påmeldte. Påmelding via påmeldingslenken.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er en unik kilde til kvalitetsforbedring i klinikken da de

  • Gir mulighet for å følge med på egne resultater sammenlignet med resten av landet
  • Kan avdekke områder for kvalitetsforbedring, og være utgangspunkt for pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid
  • Gir mulighet for å følge med på effekt av gjennomførte kvalitetsforbedringstiltak
  • Gir mulighet for å følge med på effekt av implementerte endringer av klinisk praksis

La deg inspirere til hvordan du og dine kolleger kan ta utgangspunkt i resultater fra medisinske kvalitetsregistre for å forbedre helsetjenesten.

Konferansen passer for registerledere og andre med tilknytning til medisinske kvalitetsregistre, medarbeidere i kliniske avdelinger, ledere og andre med interesse for klinisk kvalitetsforbedring basert på data fra medisinske kvalitetsregistre. Deltagelse på konferansen er gratis.

Tema i programmet har fokus på

  • Hvordan man kan følge med på egne resultater fra kvalitetsregistre og bruke disse som utgangspunkt i kvalitetsforbedringsarbeid
  • Hvordan gjøre målinger underveis i forbedringsprosjekter
  • Hvordan simulering kan brukes i kvalitetsforbedringsarbeidet

PÅMELDING HER