Velkomen til PROM-konferanse i Bergen 2. juni 2022

Image
Bergen
Fokuset for årets konferanse er korleis pasientrapporterte data kan verta brukt i klinisk praksis, og kva for juridiske og tekniske mogelegheiter og utfordringar elektronisk innhenting av denne type data kan gje.

Årets hovedforelesar er Maud van Muilekom frå Emma Children’s Hospital Amsterdam UMC, Nederland. Maud van Muilekom er psykolog, og har i sin forskningsaktivitet særleg fokus på korleis bruk av PROM i klinisk praksis kan optimaliseras.

Velkomen til PROM-konferansen 2020. Vi gler oss til å sjå dykk i Bergen. Konferansen er gratis.

Påmeldingslenka finn du HER.

Pasientrapporterte data i register og klinisk praksis

Dato: Torsdag 2. juni 2022, 09:30 - 15:30

Stad: Storstuen, Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus

PROGRAM

09:30-10:00     Registrering med servering av kaffe og te

10:00-10:05     Åpning v/Tone M. Norekvål, Spesialrådgivar Fagsenter for pasientrapporterte data, professor ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet

Sesjonen vert leidd av Tone M. Norekvål

10:05-10:50     Hva kan man bruke pasientrapporterte data til i klinikken? – erfaringer på bruk i psykiatri og pasienter med stomi v/Christian Moltu, fagsjef og professor psykisk helsevern, Helse Førde

10:50-11:05     Erfaringar med PROMS si nytte i behandling. Person med brukarerfaring frå behandling med og utan PROMS. Tony Olsen i samtale med Christian Moltu

11.05 -11:50Effectiveness of Patient-reported Outcomes Measures (PROMs) in clinical practice v/Maud van Muilekom, medical psychcologist, PhD, Child and Adolescent Psychiatry and Psychosocial Care in the Emma Children’s Hospital Amsterdam UMC

LUNSJ

PROM i register og klinisk praksis

Sesjonen vert leidd av Hild Fjærtoft, dagleg leiar Norsk hjerneslagregister og leiar av Interregional arbeidsgruppe SKDE

12:45 - 13:05   Korleis ønskjer vi å (gjen)bruke PROM i klinisk praksis og register? v/Tori Smedal, spesialfysioterapeut, PhD, Norsk MS-register og  biobank

13:05 - 13:25   PROM-data i Norsk diabetesregister for voksne v/Ingvild Hernar, diabetessykepleiar, postdoktor Høgskolen på Vestlandet

13:25 - 13:45   Røynsle med PROM og PREM i Kreftregisteret v/Ylva Gjelsvik, spesialrådgjevar Kreftregisteret

13:45 - 14:05   PROM Hjertesviktregisteret v/Torstein Hole, kardiolog, Ålesund Sjukehus

14:05 – 14:25  PROM i Pandemi
v/Eirik Buanes, Leiar Nasjonalt intensiv og pandemiregister, overlege Kirurgisk serviceklinikk, HUS

PAUSE/BENSTREKK

Juridiske og tekniske utfordringar og mogelegheiter for elektronisk innhenting av PRO

Sesjonen vert leidd av Sindre Børke, Medlem av Fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data

14:45 – 15:00  Personvern knytta til gjenbruk av data mellom klinisk praksis og register
v/Heidi Talsethagen, jurist SKDE

15:00 – 15:15 Tekniske utfordringar og mogelegheiter med ePROM i journal og i register v/John Petter Skjetne, produktansvarleg Medisinske registreringssystem (MRS), Helse Midt-Norge IT (HEMIT)

15:15 – 15:35  Veien vidare for PROM i digital heimeoppfølging og klinisk praksis v/NN

Avslutning av dagen, Linn Bæra, leiar av Fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data og leiar for brukarerfaring i Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)