Kurs i analyse av registerdata - HEL-8020

Image
analyse
I april 2024 arrangerer SKDE i samarbeid med UiT kurs i analyse av registerdata i forskning.

Her finner du presentasjoner fra kurset som legges ut fortløpende:

Tirsdag 16.04

Onsdag 17.04

Torsdag 18.04

Kurset HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning avholdes 16.—​18. april 2024 og alle forelesninger gis ved UiT - Norges arktiske universitet. Det passer for deg som vil lære mer om hvordan data fra kvalitetsregistre kan brukes i forskning.

Kurset tar for seg ​​styrker og svakheter ved helseregistre, koblingsmuligheter og juridisk regulering av helseregistre. ​I tillegg får du som deltaker presentert eksempler på bruk av registerdata i forskning og en innføring i ulike statistiske analysemetoder som vil være nyttige i forskningsarbeidet. Dette omfatter blant annet en metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, regresjonsanalyse, stratifisering og justering av variabler, datavask og visualisering, og ei innføring i kausalitet og inferens i forbindelse med «Directed acyclic graphs» (DAGs, kausale grafer).

For å ha utbytte av kurset bør du ha gode kunnskaper i statistikk, for eksempel HEL-8024 Quantitative Research Methods eller tilsvarende.

Kurset er et PhD-kurs som gir 2 studiepoeng, og har hjemmeeksamen.
Frist for påmelding til PhD-kurs med eksamen er 1. desember – mer info og påmelding HER

Du kan også delta på kurset ved å følge forelesningene og ikke ta eksamen/få studiepoeng – ved å melde deg på HER
Påmeldingsfrist er 10. april 2024.

Kursavgift

Det er ingen kursavgift.

Foreløpig timeplan (endringer kan komme): HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning.