Feiret 10-årsjubileum: — En gaselle i registersammenheng

Image
Lassen

I 2014 ble Nasjonalt register for gastrokirurgi (NORGAST) startet av en dedikert gjeng med entusiaster. 10 år senere kan de se tilbake på en fremragende utvikling for registeret.

Med en tilslutning på 100 prosent av sykehusene, og nesten 90 prosent i dekningsgrad er NORGAST helt i toppen av registerfeltet etter 10 år. I tillegg skårer registeret høyt på kompletthet.

Det var oppsummeringen da NORGAST feiret sitt jubileum med et fagseminar i Tromsø 6. juni. På programmet sto status og resultater, kvalitetsforbedring, prosjekter og utvikling for registeret. Leder av NORGAST sitt fagråd, Morten Tandberg Eriksen, var naturlig nok fornøyd med at pilene peker i rett retning.

— Vi kan ses på som en gaselle i registersammenheng. Siden 2014 har vi beveget oss framover til å bli et landsdekkende og godt register. Vi gjør det bra – men vi skal ikke stoppe der, sa han til de om lag 50 deltakerne.

En merkedag

Fagleder Kristoffer Lassen var minst like entusiastisk.

— Dette er en merkedag, slo han fast da han holdt ett av sine innlegg.

Selv har han vært med fra den spede starten, og kunne fortelle seminardeltakerne om hvordan registret ble til. Helt fra den første ideen dukket opp for mer enn 20 år siden, og til arbeidet begynte for alvor i 2010. Tiden fram til 2014, da de første pasientregistreringene startet, krevde mye forarbeid. Både Lassen og Tandberg Eriksen var tydelige på at det å knytte til seg de rette folkene har vært avgjørende:

— Vi gjorde noen kloke valg i starten. For eksempel at vi knyttet til oss lokale entusiaster som bidro til å dra registeret framover. Vi har UNN som en god “hjemmehavn”, og vi har dessuten med oss gode krefter ved Helse Nord IKT og SKDE. Å være tett på her har vært et godt valg. I tillegg har vi kun valgt å registrere det som gir mening å registrere. Vi er et lite register og har ikke for mange indikatorer, fortalte Morten Tandberg Eriksen.

Mange milepæler

Registerleder i NORGAST, Kjerstin Havnes, fortalte om utviklingen som har vært de siste ti årene. I 2014 var det fem sykehus som rapporterte til registeret. I 2023 var det 37 sykehus, noe som vil si 100 prosent tilslutning.

I mai 2015 fikk de status som nasjonalt kvalitetsregister. Den første artikkelen fikk de publisert i 2018, og ambisjonen er at de får stadig flere. I 2021 gikk de over fra samtykkebasert til reservasjonsbasert registrering.

Alle medisinske kvalitetsregistre i Norge skal dokumentere resultater, og det settes en bokstavkarakter – øverst er A. I tillegg settes det et tall: 1-4, der 4 er høyeste. Også her har NORGAST klatret oppover på skalaen og har nå karakteren 3A.

I 2024 bidro også NORGAST til opprettelse av et register i Etiopia https://www.helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/norgast-bidrar-til-opprettelse-av-register-i-etiopia/

Havnes fortalte også at det er økende etterspørsel etter data fra NORGAST, noe de blant annet ser ut ifra at Rapporteket brukes stadig hyppigere.

— Framover vil utviklingen av registeret fortsette. Samarbeid med andre registre vil være berikende, vi skal implementere PROMS, jobbe med kvalitetsforbedringsprosjekter – og drive mer forskning, sa Havnes.

Image
Tandberg

NORGAST er et lite og nokså ungt register, men har fått til mye på de 10 årene det har eksistert. Det betyr ikke at det skal hviles på laurbærene framover. Ambisjonene skal fortsatt holdes høye, forteller Morten Tandberg Eriksen.  Foto: Randi Solhaug/SKDE

Image
Lassen

Det var godt oppmøte da NORGAST hadde sitt jubileumsseminar. I front står Kristoffer Lassen. Foto: Randi Solhaug/SKDE

Image
Havnes

Registerleder Kjerstin Havnes fortalte blant annet om planer for utvikling av registeret framover. Foto: Randi Solhaug/ SKDE