Stort engasjement under årets brukerseminar

Image
bilde artikkel
Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte et seminar for pasient- og brukerrepresentanter på Thon Hotel Opera mandag 6. november. Nær 50 deltakere fra brukerorganisasjoner og kvalitetsregistre var til stede.

Bilde ovenfor: Anette Halvorsen og Anders Nupen Hansen i Norsk ryggmargsskaderegister og i forskning (NorScir) holder innlegg på pasient- og brukerseminaret. Foto: Anette Halvorsen

Brukermedvirkning er ikke bare en sentral pasientrettighet, men også et viktig satsningsområde for arbeidet i og med medisinske kvalitetsregistre. Siden 2017 har brukerseminaret til Nasjonalt Servicemiljø vært med på å inkludere brukernes stemme, og det fungerer som en plattform for utveksling av innsikt og synspunkt.

På årets seminar fikk deltakerne høre fra forskjellige organisasjoner, inkludert Helsedirektoratet og Norsk ryggmargsskaderegister. I tillegg fikk de høre erfaringer fra en rekke brukere som delte sine perspektiver.

— Arrangementskomiteen ønsker å takke både foredragsholdere og deltakere for et flott seminar som var både lærerikt og inspirerende, sier rådgiver Eirik Kvam Goksøyr i Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest.

Presentasjoner fra seminaret

Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet

Annette Halvorsen, faglig leder i NorScir, Anders Nupen Hansen, medforsker i NorScir og Ingrid Njerve, brukerrepresentant i NorScir

Lin Giske Andersen, brukerrepresentant LHL Hjerneslag og Afasi

Eva Buschmann, generalsekretær i Celebral Parese-foreningen

Siri Wennberg, daglig leder Tonsilleregisteret